کشف 67 کيلو گرم مواد مخدر در نيشابور
کشف 67 کيلو گرم مواد مخدر در نيشابور

پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در دو عمليات مجزا 67 کيلوگرم مواد مخدر کشف کرد. اقابيگي با اعلام اين خبر گفت: پليس مبارزه با مواد مخدر با کسب خبري مبني بر جابه‌جايي مواد مخدر با يک دستگاه خودرو کاميون از استان هاي مرزي به شهر نيشابور با کنترل نامحسوس محور کاشمر به نيشابور خودرو […]

thum-9bc23794b14b650dd51-81964357-70523016_345909پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در دو عمليات مجزا 67 کيلوگرم مواد مخدر کشف کرد.

اقابيگي با اعلام اين خبر گفت: پليس مبارزه با مواد مخدر با کسب خبري مبني بر جابه‌جايي مواد مخدر با يک دستگاه خودرو کاميون از استان هاي مرزي به شهر نيشابور با کنترل نامحسوس محور کاشمر به نيشابور خودرو حامل مواد را شناسايي و آن را با علائم هشداردهنده متوقف کردند.

وي عنوان کرد: در اين عمليات ضمن دستگيري راننده و شاگرد آن در بازرسي از خودرو مقدار تقريبي 47 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک کشف شد.

وي افزود: همچنين در يک عمليات ديگر ماموران دايره عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي پس از يک ماه کار گسترده اطلاعاتي موفق شدند يکي ديگر از قاچاقچيان را که با يک دستگاه خودرو پرايد در زمينه توزيع مواد مخدر فعاليت مي‌کرد شناسايي کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور خاطرنشان کرد: در اين عمليات ماموران اين فرماندهي خودرو حامل مواد را با دو سرنشين در ابتداي ورودي مشهد به نيشابور شناسايي و پس از متوقف کردن آن با علائم هشداردهنده مقدار تقريبي 20 کيلوگرم ترياک کشف کردند.

وي بيان کرد: در اين دو عمليات در مجموع تعداد چهار متهم مرد دستگير و پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.