صدا و سيماي استان کم بودن سهم آنتن  نيشابور را پذيرفت
صدا و سيماي استان کم بودن سهم آنتن  نيشابور را پذيرفت

سهم نيشابور از آنتن صدا و سيماي استان در وضعيت فعلي کم است. مدير کل صدا و سيماي استان خراسان رضوي در ديدار با هئيت رئيسه دانشکده علوم پزشکي نيشابور با بيان اين مطلب گفت: با توجه به پيشينه با شکوه و تمدن ساز نيشابور در تاريخ، سهم نيشابور از برنامه هاي استاني صدا و […]

736076_bRnKwrcrسهم نيشابور از آنتن صدا و سيماي استان در وضعيت فعلي کم است.

مدير کل صدا و سيماي استان خراسان رضوي در ديدار با هئيت رئيسه دانشکده علوم پزشکي نيشابور با بيان اين مطلب گفت: با توجه به پيشينه با شکوه و تمدن ساز نيشابور در تاريخ، سهم نيشابور از برنامه هاي استاني صدا و سيما کم بوده و بايستي اين کمبود برطرف گردد.

وي بر همکاري بيشتر مديران معاونت هاي مختلف صدا و سيما در حوزه هاي مختلف با دانشکده علوم پزشکي تاکيد کرد.

محسن نصرپور اظهار داشت شان نيشابور ايجاب مي کند سهم اين شهر تاريخي و فرهنگي از آنتن صدا و سيماي استاني افزايش يابد.

وي گفت: امضاي تفاهم نامه همکاري بين صدا و سيماي استان و دانشکده علوم پزشکي نيشابور ، شرکت 2 يا 3 نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده در اتاق فکر صدا و سيما در جهت استفاده از نظرات کارشناسي دانشکده در حوزه سلامت از راهکارهاي جبران سهم کم نيشابور در صدا و سيما و افزايش مشارکت دانشکده علوم پزشکي نيشابور در مبحث بهداشت و درمان مي باشد.

وي خاطر نشان کرد : با توجه به بررسي ها و آسيب شناسي هاي انجام شده در حوزه سلامت ، آموزش به مردم نقش اساسي داشته و با عنايت به تعداد بالاي پژوهش هاي کاربردي در دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي ، اين پژوهش ها در جهت آموزش به مردم بخصوص در مقوله پيشگيري در رسانه تاثير بسزايي خواهد داشت.