حلوا حلواي شهردار و تنگ سازي فلکه ي گشاد  هرکس در کار ساخت و ساز باشد چک برگشتي هم دارد.
حلوا حلواي شهردار و تنگ سازي فلکه ي گشاد  هرکس در کار ساخت و ساز باشد چک برگشتي هم دارد.

  ستون آزاد   سيدعباس حسيني بله با اين جمله ي گهربار از آقاي شهردار، ستون آزاد اين هفته را آغاز مي نماييم. صدالبته جاي سوال دارد که وقتي يک آقايي در کار ساخت و ساز نتواند دودوتاچارتا کند و کم نياورد بعد چطور مي خواهد يک شهر را اداره کند؟ آقايان شوراي شهر که […]

 

ستون آزاد

 

ledسيدعباس حسيني

بله با اين جمله ي گهربار از آقاي شهردار، ستون آزاد اين هفته را آغاز مي نماييم. صدالبته جاي سوال دارد که وقتي يک آقايي در کار ساخت و ساز نتواند دودوتاچارتا کند و کم نياورد بعد چطور مي خواهد يک شهر را اداره کند؟ آقايان شوراي شهر که مدت ها رايزني مي کردند و پرونده ي متقاضيان را بررسي مي کردند حواسشان نبود که ايشان در کار ساخت و ساز به بن بست خورده اند؟! البته گويا جناب ايشان اگر چه در ساخت و ساز موفق نبوده اند اما در ساخت و پاخت خوب عمل کرده اند بخصوص که خيلي هم جدي بوده اند. البته جدي بودن هم خوب است. به روايتي هفت و نيم ميليون تومان مي ارزد. البته بعدا شايد بگويند شوخي بوده. کلا اينجورياس! آقاي شهردار مي گويد اصلا پول مهم نيست من با هدف خدمت آمده ام بعد 20 ميليون حقوق براي خودش مي برد. آقاي مشاور را صلواتي استخدام مي کند بعد هر سه ماهي هفت ميليون دستي بهش مي دهد. منزل را 65 ميليون رهن مي کند بعد مي گويد شوخي کرديم اين را نمي خواهيم. کلا فکر کنم ايشان آدم شوخ طبعي است. آن طفل شوراي شهر هم انگار از همين اخلاق ورزشکاري ايشان خوشش آمده که در نشريه اش تيترهاي هيجاني زده و شهردار را حلوا حلوا کرده است. من فقط سخت منتظرم اين دو سال ديگر بگذرد و دوره ي شورا به پايان برسد. واقعا دست مريزاد به آن فراخوانتان و به اين انتصابتان. راستي آقاي شهردار وعده داده  از خيام نامه شکايت کند اميدوارم بعد نگويد شوخي کردم. فقط عباس آقا من به جاي شما بودم دور و بر دادگستري آفتابي نمي شدم. آخه صاحاب چک برگشتي شايد حکمي چيزي گرفته باشه و کار دستتون بده! از ما گفتن بود.

ماجراي تنگ دستي و گشاده رويي

خلاقيت شوراي ترافيک شهر در تنگ کردن فلکه ايران بدجوري ما را تحت تاثير قرار داده است. ما ضمن استقبال از اين تنگ شدن اميدواريم ديگر مسوولان شهري هم اگر امکانش هست  از اين شيوه الگو بگيرند و کمي گشاده دستي را در حيف و ميل بيت المال کنار بگذارند اصولا وقتي با اندکي تنگ شدن يک ميدان کل معضل ترافيک شهر برطرف مي شود خب برادر من! عزيز من! آقاي مسوول محترم! شما هم يک ذره فقط يک ذره تنگ…دستان را به ياد آوريد بلکه مشکلات حوزه ي کاري شما هم حل شود و مردم نيز دعايتان نمايند. آمين