ساخت سيستم نيمه مکانيزه فرآوري زعفران توسط مبتکر نيشابوري
ساخت سيستم نيمه مکانيزه فرآوري زعفران توسط مبتکر نيشابوري

ساخت سيستم نيمه مکانيزه فرآوري زعفران توسط مبتکر نيشابوري مدير جهادکشاورزي شهرستان نيشابور از رونمايي دستگاه هاي سيستم فرآوري زعفران که توسط يک مبتکر نيشابوري ابداع گرديده، خبرداده و گفت: درحال حاضر بيش از 90 درصد توليد زعفران در ايران انجام مي شود اما به دليل فرآوري سنتي و مشکلات خاصي که در اين نوع […]

ساخت سيستم نيمه مکانيزه فرآوري زعفران توسط مبتکر نيشابوري

مدير جهادکشاورزي شهرستان نيشابور از رونمايي دستگاه هاي سيستم فرآوري زعفران که توسط يک مبتکر نيشابوري ابداع گرديده، خبرداده و گفت: درحال حاضر بيش از 90 درصد توليد زعفران در ايران انجام مي شود اما به دليل فرآوري سنتي و مشکلات خاصي که در اين نوع فرآوري وجود دارد، ضمن صرف بخش زيادي از هزينه هاي توليد اين محصول در قسمت برداشت و فرآوري، متاسفانه کشورما از حضور پررنگ و قابل توجه در بازارهاي جهاني زعفران محروم مي باشد.

سيدغلامرضا نبوي نامقي افزود: سيستم نيمه مکانيزه فرآوري زعفران قابليت جداسازي کلاله از گل زعفران با قابليت تفکيک گلبرگ وپرچم را داشته و ضمن فرآوري بهداشتي اين محصول، سرعت پاک کردن زعفران را به شکل قابل توجهي افزايش پيداک کرده و عمل جداسازي کلاله از گلبرگ و فرآوري کامل محصول تا پايان مرحله ي خشک کردن را انجام مي دهد.

اين مقام مسئول گفت: درحال حاضر 4000 هکتار از اراضي زراعي به کشت اين محصول اختصاص دارد و پيش بيني مي شود طي 5 سال آينده به 6500 هکتار افزايش يابد.