اهدای اعضای بدن بانوی مرگ مغزی در نیشابور
اهدای اعضای بدن بانوی مرگ مغزی در نیشابور

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ساکن نیشابور به پنج بیمار نیازمند جان دوباره بخشید. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در نهصد و پانزدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه «سکینه گلشنی» ۴۵ ساله […]

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ساکن نیشابور به پنج بیمار نیازمند جان دوباره بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در نهصد و پانزدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه «سکینه گلشنی» ۴۵ ساله که از بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی این دانشگاه معرفی شده بود پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

ابراهیم خالقی تصریح کرد: کلیه‌های این بانوی مرگ مغزی به دو مرد ۴۰ و ۲۵ ساله ساکن  طبس و تایباد  که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند پیوند شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کبد زنده یاد گلشنی هم برای پیوند به بیمارستان ابو علی سینای شیراز و قرنیه‌های این بانوی مرگ مغزی نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.