در جلسه علنی هشتاد و هشتم شورای شهر عنوان شد:  کسی از سرنوشت بودجه 800میلیونی شهرداری خبر ندارد!
در جلسه علنی هشتاد و هشتم شورای شهر عنوان شد:  کسی از سرنوشت بودجه 800میلیونی شهرداری خبر ندارد!

رضا زرگرانی- هشتاد و هشتمین جلسه شورای شورای شهر نیشابور روز چهارشنبه مورخ 19 تیرماه با حضور اعضای شورای شهر و شهردار نجفی در حالی برگزار شد که پس از چندین جلسه ی تنش زا و پر از بحث و جدل، بار دیگر آرامش بر جو جلسه ی یک ساعته شورا حاکم شده بود. احتمال […]

رضا زرگرانی- هشتاد و هشتمین جلسه شورای شورای شهر نیشابور روز چهارشنبه مورخ 19 تیرماه با حضور اعضای شورای شهر و شهردار نجفی در حالی برگزار شد که پس از چندین جلسه ی تنش زا و پر از بحث و جدل، بار دیگر آرامش بر جو جلسه ی یک ساعته شورا حاکم شده بود. احتمال می رود که اعضای شورا ترجیح داده باشند بحث و جدل ها را در همان جلسات غیر علنی و کمیسیون ها انجام دهند.

فرجام سامانه شهرسازی

در هشتاد و هشتمین نشست علنی شورا و در حالی که در اوایل شروع جلسه، هادی ترقی رییس کمیسیون عمران و شهرسازی جلسه را ترک کرد؛ مصوبات کمیسیون را زرندی در صحن علنی ارائه داد.

محمدحسن زرندی با اشاره به موضوع «سامانه ی یکپارچه شهرسازی»، بیان کرد: طی جلسه ای که با کارشناسان شهرداری داشتیم، این کارشناسان معتقد بودند که هزینه های شرکت مذکور نسبت به سایر شرکت های مشابه پایین تر است و هم چنین پس از دعوت از چهار شرکت دیگر به این نتیجه رسیده اند که شرکت یاد شده بهتر میتواند اطلاعات را تبدیل نماید؛ به همین دلیل دیگر نیاز به برگزاری مناقصه نیست.

به گفته زرندی در نشست با کارشناسان، همچنین مقرر شد که کمیته ای از کارشناسان شهرداری نیشابور به شهرداری کرج، که در حال حاضر از این سامانه استفاده می کند، مراجعه نمایند  و به بررسی و بازدید میدانی بپردازند و مستندات را به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر نیشابور ارائه دهند.

هادی درودی رییس شورای شهر، اما معتقد بود که این کمیته باید متشکل از شهرداری و نماینده ای از شورای شهر باشد تا ابهامات و نکات مورد نظر اعضای شورا نیز در خصوص این سامانه یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کامل تری از این بازدید به شورا ارایه شود. این سخنان درودی با استقبال سایر اعضا از این پیشنهادِ رییس شورا، مصوبه کمیسیون عمران مورد تصویب قرار گرفت با این قید که عضو یا اعضایی از شورا نیز همراه کارشناسان به شهرداری کرج اعزام و نظر اعضای شورای شهر کرج نیز نسبت به این سامانه و نرم افزار اخذ شود.

علوم پزشکی از بودجه 800 میلیونی بی خبر است!

در پی موضوعات مطرح شده در نشست علنی هفته پیش شورا، که در آن خبر از جابه جایی یکی از ردیف های اعتباری کشوری مربوط به شهرداری نیشابور و اختصاص آن به یکی از دانشگاه های نیشابور، بار دیگر موضوع حذف این بودجه شهرداری و تخصیص آن به صحن علنی شورا کشیده شد.

در حالی که در هشتاد و هفتمین جلسه علنی، در مورد خبر جابه جایی ردیف بودجه 800 میلیون تومانی، یکی از اعضای شورا به طور ضمنی مقصد بودجه حذف شده را دانشکده علوم پزشکی عنوان کرده بود، در این جلسه، زرندی اعلام کرد که دکتر عظیمی نژاد (رییس دانشکده علوم پزشکی) با من تماس گرفتند و از موضوع بودجه 800 میلیونی، که گفته می شود بعد از حذف از اعتبارات تخصیصی به شهرداری، به این دانشکده اختصاص یافته  ابراز بی اطلاعی کردند؛ زرندی در ادامه گفت: باید درباره این جابجایی بودجه بیشتر شفاف سازی کنیم.
این در حالی بود که علی نجفی، شهردار در ادامه سخنان زرندی گفت: این جابجایی بودجه و حذف 800 میلیون تومان از اعتبارات شهرداری را کاملا تایید می کنم ولی در رابطه با این که این مبلغ کجا رفته، هنوز اطلاعات موثقی نداریم.

طرح  تهیه نشان نیشابور

پس از این گفت و گو ها نوبت به طرح مصوبات کمیسیون فرهنگی شورا رسید.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: در هفته ی گذشته یکی از هنرمندان کشوری با کمک شهرداری به نیشابور دعوت شد و طرح های خود را برای ساخت «نشان» نیشابور به اعضای شورا ارائه کرد و مقرر شد که در هفته های آینده متخصصان در این زمینه طرح های خود را آماده کنند و یک طرح انتخاب گردد.

مجتبی باری ادامه داد: اعضای شورای شهر نیز در کمیسیون فرهنگی نسبت به تهیه ی نشان، که از اقدامات مد نظر در راستای «برند سازی» نیشابور است، رای مثبت دادند.
زرندی در واکنش به سخنان باری و مصوبه کمیسیون متبوع وی  گفت: این نشان برای تمام مردم نیشابور است پس برای تهیه ی آن فراخوان بگذاریم تا  همه شهروندان ایده های خود را به ما ارائه دهند و سپس بهترین را انتخاب کنیم.

همت آبادی (عضو ادوار شورا) هم افزود : فراخوان خوب است، اما در شورای چهارم از این فراخوان ها زیاد داده شد در حالی که در پایان طرح ها اجرا نشد و روی کاغذ ماند.

در پی طرح این نکته از سوی احمد همت آبادی، اعضای شورا نظر موافق خود را با اصل مصوبه کمیسیون اعلام کردند اما در مورد پیشنهاد زرندی، مبنی بر دادن فراخوان برای نشان نیشابور اعضا به جمع بندی نرسیدند و این موضع به تصویب اعضا نرسید.