شورای پنجم «نصف عمر» شد ( جنگ لفظی در صحن علنی )
شورای پنجم «نصف عمر» شد ( جنگ لفظی در صحن علنی )

ترقی: بعد از این کمیسیون هایی را که شما غایب هستید برگزار نمی کنم صادقی: تو بی خود می کنی! رضا میرابی- نشست هفتگی شورای شهر نیشابور، مطابق معمول چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. صحن علنی هشتاد و پنجم، البته به دلیل همزمانی با همایش «بازآفرینی شهری» با دوساعت تاخیر آغاز شد. این جلسه که […]

ترقی: بعد از این کمیسیون هایی را که شما غایب هستید برگزار نمی کنم

صادقی: تو بی خود می کنی!

رضا میرابی- نشست هفتگی شورای شهر نیشابور، مطابق معمول چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. صحن علنی هشتاد و پنجم، البته به دلیل همزمانی با همایش «بازآفرینی شهری» با دوساعت تاخیر آغاز شد. این جلسه که با حضور همه اعضا و غیبت قابل پیشبینی شهردار همراه بود، یکی از پر تنش ترین نشست های شورای آرام پنجم را، که اینک به نیمه عمر خود نزدیک شده، رقم زد.

جنجال کم یا بی سابقه این هفته شورا، شاید مهری بر پایان دوران «آرامش پیش از طوفان» منتخبان پنجم است؟ این سوالی است که برای ناظران شورای کم حاشیه پنجم پیش می آید؛ شورایی که این روزها با جبهه گیری های ناگهانی اعضا در مقابل یکدیگر در صحن علنی، فرضیه تشکیل دو یا چندقطبی تصمیم گیری را در میان شورای پنجم پررنگ می کند.

پیش از این نیز نشانه های شکل گیری این تیم بندی در میانه ی مذاکرات علنی شورا دیده می شد، اما این بار این اختلاف و صف بندی با وضوح بیشتر قابل مشاهده بود؛ هرچند که اختلاف نظر و تضارب آرا در کارشورایی امری اجتناب ناپذیر و البته مناسب برای این نهاد مدنی است اما به نظر می رسد، زخم سطحی اختلافات شورای پنجم، در ماه های گذشته عمیق تر شده و حالا بر سر هر موضوعی جنجالی بروز می کند که گاه دو سوی آن افراد ثابتی قرار می گیرند.

تکه ای جدید از پازل اختلاف

تکّه جدید پازل اختلاف شوراییان به یکی از مصوبات کمیسیون عمران بر می گردد.

شورای شهر در مهرماه 97 در نامه ای به شهرداری، از این نهاد می خواهد ضمن متوقف کردن اعطای امتیاز تجاری به شهروندان، لایحه  افزایش ضریب عوارض امتیاز تجاری را به صحن شورا ارسال کند.

در حال حاضر ضریب امتیاز تجاری بر مبنای مصوبه شورای چهارم در سال 92 محاسبه می شود که 30 برابر «قیمت منطقه ای املاک» است. درحالی که برای حدود سه ماه، واگذاری امتیاز تجاری به شهروندان متوقف شده بود، سرانجام در زمستان گذشته شهرداری لایحه مورد نظر را برای افزایش هزینه واگذاری امتیاز تجاری تهیه و برای بررسی به شورا فرستاد. در این لایحه میزان عوارض اعطای مجوز تجاری با جهش  بیش از 300 درصدی، به 100 برابر قیمت منطقه ای افزایش پیدا کرد.

بررسی و تصویب این لایحه حساس با تعلل اعضای شورا، به اردی بهشت ماه سال جاری موکول شد. مصوبه شورا البته بعدا در کمیته انطباق فرمانداری رد شد! علت مخالفت کمیته تطبیق با این مصوبه، زمان این تصمیم گیری بود. کمیته انطباق معتقد بود که این تصمیم باید پیش از عید نوروز و قبل از تصویب بودجه شهرداری اخذ می شد تا این افزایش چشم گیر عوارض امتیاز تجاری در ردیف های درآمدی بودجه 1398 شهرداری محاسبه شود.

به این ترتیب، از یک سو شورا، شهرداری را از اعطای امتیاز تجاری منع کرده و از سوی دیگر کمیته تطبیق با مصوبه شورا مخالفت کرد. این اتفاقات باعث معطلی شهروندان در این حوزه شده بود.

زمینه اختلاف به همین زمان بر می گردد. شورا در برخورد با 5 پرونده مربوط به املاکی که در مسیر بازگشایی معابر قرارداشت، با تصمیم موردی، مصوب کرد که شهرداری ضمن توافق با مالک برای افزایش قیمت امتیاز تجاری، در قالب «صلح نامه»، شرایط توافق را برای «تایید»، (و نه تصویب) به شورا ارسال کند.

علت این که در این نامه شورا به شهرداری از واژه تصویب استفاده نشده این است که تصمیم افزایش قیمت امتیاز تجاری، به عنوان یک تصمیم داخلی میان شورا و شهرداری نیازی به تایید کمیته تطبیق نداشته باشد. هرچند که این امر، به نوعی دور زدن کمیته تطبیق است اما به نظر می رسد برای وضعیت فعلی و این 5 ملک، شیوه مناسبی به نظر می رسد.

شورا البته در نامه به شهرداری ذکر کرده که شهرداری مکلف است که برای جلوگیری از تصمیم موردی، «شیوه نامه»ای مشخص برای افزایش قیمت، تنظیم و برای «تصویب» به شورا ارسال کند.

مصوبه این هفته کمیسیون عمران نیز به تعیین وضعیت دو پرونده از 5 پرونده مذکور مربوط می شد.

هادی ترقی، رئیس کمیسیون عمران با قرائت مصوبه مذکور گفت که شهرداری در برخورد با یکی از این املاک، با مالک به توافق رسیده و «صلح نامه» را به شورا ارسال کرده اما مورد دیگر فاقد صلح نامه بقا مالک است. درخواست کمیسیون نیز تصمیم گیری در همین دو مورد بود.

کاظم صادقی، نایب رئیس شورا در واکنش به این مصوبه گفت: ما دونامه به شهرداری ارسال کردیم. یکی در 14 آذر سال گذشته و دیگری در 19 شهریور پارسال و بعد در جلسات شورا تصمیم گرفتیم که شهرداری «شیوه نامه افزایش قیمت امتیاز تجاری» را برای تصویب به شورا ارسال کند. اما هنوز شیوه نامه ای به شورا ارسال نشده و ما نمی توانیم این دو مورد را تصویب کنیم.

هادی ترقی در پاسخ به صادقی متذکر شد: مصوبه مذکور شورا دو بخش دارد. بخش اولش این است که شهرداری در برخورد با 5 ملک واقع در مسیر، با «تنظیم صلح نامه» عمل کند و شرایط صلح نامه را برای تایید به شورا ارسال کند.

اختلاف با کمیته انطباق و جدال در صحن شورا

در حالی که جو جلسه با سخنان متقابل صادقی و ترقی به التهاب کشیده بود، زرندی، عضو دیگر شورا بیان کرد: ما تا پایان سال امکان تصویب اصلاح عوارض را نداریم. سعی کردیم عوارض را از 30 P  به 100 P  برسانیم که کمیته انطباق برگشت داد. حالا تکلیف پاسخ گویی شهرداری به املاک در مسیر و مجوزهای تجاری چیست؟!

او افزود: ما نمی دانیم داریم چه کاری انجام می دهیم. کار مردم را تعطیل کرده ایم. مصوبات را از کمیسیون به صحن علنی می آوریم و باز دوباره به کمیسیون برمی گردانیم!

در این میان نیز دفاع درودی، رئیس شورا از سخنان صادقی تنش ها را بیشتر می کرد. درودی که البته در تمام سخنانش میکروفن خود را در حالت خاموش نگه داشته بود، مدعی بود که برخورد با این پرونده با تنظیم صلح نامه، اشتباه است و باعث فساد می شود.

با بالاگرفن جنجال کلامی در میان اعضا، ترقی با فریاد خطاب به صادقی گفت: از این به بعد من کمیسیون هایی را که شما در آن غایب هستید برگزار نمی کنم؛ این روال همیشگی شماست که اگر در کمیسیونی تصمیم گرفته می شود و شما حضور ندارید، در صحن علنی تصمیمات را به چالش بکشید!

صادقی نیز متقابلا به این سخنان تند ترقی واکنش نشان داد و گفت: تو بی خود می کنی چنین حرفی میزنی!

ترقی خطاب به درودی که معتقد بود هر عضوی در کمیسیون غایب است می تواند مصوبات را مطالعه کند و بعدا در جلسه رسمی اعتراض خود را عنوان کند، تصریح کرد: آقای درودی! چرا شما اجازه نمی دهید ما به نایب رئیس شما اعتراض کنیم؟!

در این حین، مهرداد، عضو دیگر شورا با توضیحاتی سعی در آرام کردن التهاب جلسه داشت. او خاطرنشان کرد: ما مصوب کردیم که 5 پرونده را به صورت موردی و با تنظیم صلح نامه بررسی کنیم. الان هم یکی از موارد صلح نامه تنظیم شده و مشکلی برای تصویب ندارد.

در این بین البته ادعای عجیب درودی و صادقی نیز درخور توجه بود.

در حالی که ترقی با صدای بلند مصوبات کمیسیون و صلح نامه ضمیمه شده را به اعضا گوش زد می کرد، درودی مدعی بود که صلح نامه ای به شورا نیامده!

احمد همت آبادی (عضو ادوارشورا) نیز گفت: وظیفه ریاست جلسه این است که مصوبات کمیسیون را به صحن علنی بیاورد  و بعد از مطرح شدن نظرات موافق و مخالف، رای گیری انجام شود.  در صحن علنی که نباید به سر و کله هم بزنیم. باید رای گیری کنیم. ما دو هفته پیش تصمیم گرفتیم که به دلیل فوریت ، این 5 پرونده را در قالب صلح نامه بررسی کنیم؛ حالا نباید حرف های خود را فرموش کنیم.

درودی نیز پاسخ داد: آقای همت آبادی! در موضوع سینما شهر فیروزه هم ما تصمیم گرفتیم و شما بعد رفتید فاتحه اش را خواندید!

ترقی در پایان سخنانش گفت: در این موضوع ما سه راه بیشتر نداریم. یا باید با قیمت مصوب سال 92 امتیاز تجاری را واگذار کنیم (که اجحاف در حق شهرداری و عموم شهروندان است)، یا باید اصلا امتیاز تجاری به کسی ندهیم و یا اینکه با صلح نامه موضوع را حل کنیم. صلح نامه هم نباید به عنوان مصوبه تصویب شود چون کمیته تطبیق آن را رد می کند!

صادقی باردیگر به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: مگر شما علم غیب دارید که می گویید کمیته انطباق مصوبه را رد می کند؟! شورا جای نظرات شخصی نیست.

زرندی هم گفت: چرا خودمان را گول می زنیم؟ ما باید ضریب 30 را به یک طریقی افزایش دهیم. حالا اسمش را هرچه می خواهید بگویید! سه ماه است که مردم را معطل نگه داشته ایم.

درودی بار دیگر با عوض کردن موضوع اصلی مورد بحث مدعی شد: شهرداری شهروند را «مجبور» می کند که صلح نامه را امضا کند. صلح نامه فساد به دنبال دارد.

سرانجام، اعطای امتیاز تجاری به ملک مذکور با 5 رای موافق تایید شد.

تنش کم سابقه شورا، در پایان جلسه به دیده بوسی صادقی وترقی و دلجویی متقابل ختم شد، دلجویی ای که شاید تنها خاکستری بر آتش اختلافات اعضای شورا باشد. آتشی که حالا هر بار با تنش لفظی بر سر موضوعی متفاوت شعله ور می شود.