پارک کردن در پارک ممنوع!؟
پارک کردن در پارک ممنوع!؟

سرهنگ دوم جواد حقدادی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی  نیشابور محل های غیر مجاز برای پارک  خودرو را مجددا جهت یاد آوری و تذکر به رانندگان تشریح نمود و یادآور شد که تخلف از مقررات پارک وسیله نقلیه، شامل جریمه ۱۵تا ۴۰هرار تومان می باشد. به گفته او در این محل ها، پارک ممنوع است: […]

سرهنگ دوم جواد حقدادی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی  نیشابور محل های غیر مجاز برای پارک  خودرو را مجددا جهت یاد آوری و تذکر به رانندگان تشریح نمود و یادآور شد که تخلف از مقررات پارک وسیله نقلیه، شامل جریمه ۱۵تا ۴۰هرار تومان می باشد. به گفته او در این محل ها، پارک ممنوع است:

 • پیاده رو و گذرگاه عابر پیاده،
 • داخل تقاطع ها،
 • در فاصله 15 متری میدان تقاطع یا سه راهها یا تقاطع راه آهن،
 • مقابل ورودی خیابان ها و جاده ها و کوچه ها یا ورودی و خروجی اتومبیل رو ساختمان ها(پلها)،
 • در فاصله 15 متری شیرهای آب آتش نشانی و شیرهای آب نصب شده در راهها،
 • در فاصله 15 متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محلهایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی شود،
 • از ابتدا تا انتهای پیچ ها،
 • کنار وسایل نقلیه یی که خود متوقف میب اشند(توقف دوبله)،
 • روی پل ها و درون تونل ها و معابر در ارتفاع،
 • در فاصله 15 متری ورودی و خروجی مراکز آتش نشانی، مراکز نظامی و انتظامی، بیمارستان ها و فوریتهای پزشکی،
 • در خیابانهایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره رو عبور کنند،
 • – در جاهایی که دستگاه توقف سنج (پارکومتر) نصب شده و یا توقف با کارت پارک یا انواع دیگر تجهیزات توقف سنج با علایم مشخص کننده مجاز می باشد، به علت پرداخت نکردن هزینه توقف و یا نداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف،
 • محل هایی که علایم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و یا خط کشی های شطرنجی در سطح تقاطع و یا معابر نیز دلالت بر ممنوعیت توقف دارد،
 • در هر نقطه از معابر در حال تعمیر، شستشو، تعویض روکش و نیز در طول مسیر های ویژه اتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خطوط عبور آزاد راه ها،
 • ایستگاههای وسایل نقلیه همگانی و حریم آنها که با علایم راهنمایی و رانندگی مشخص است،
 • در فاصله 15 متری تابلوهای توقف یا ایستادن ممنوع،
 • در فاصله ی 15 متری ایستگاه واحد، اتوبوس، مینی بوس، تاکسی،
 • در آزاد راهها.

دایره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی  نیشابور