در خبرها نیامده بود که:
در خبرها نیامده بود که:

نگرانی «محافظه کاران» نیشابوری از نقش آفرینی «حسین انصاری راد» در انتخابات سال آینده ی مجلس آنان را به تکاپویی «زودهنگام» واداشته است. در همین خصوص این گروه با استخدام عوامل و توزیع «مجانی» برخی نشریات در راهپیمایی 22 بهمن نیشابور سعی در تخریب این چهره ی مردمی و تاثیر گذار در نیشابور کرده اند. […]

نگرانی «محافظه کاران» نیشابوری از نقش آفرینی «حسین انصاری راد» در انتخابات سال آینده ی مجلس آنان را به تکاپویی «زودهنگام» واداشته است. در همین خصوص این گروه با استخدام عوامل و توزیع «مجانی» برخی نشریات در راهپیمایی 22 بهمن نیشابور سعی در تخریب این چهره ی مردمی و تاثیر گذار در نیشابور کرده اند. نکته ی مهمتر این که «سنت گرایان» علاوه بر این تلاش کرده اند با واگویه کردن برخی روایات ناقص از «رهبری» انقلاب در نیشابور، نقش موثر وی را در هدایت «بدون خشونت» جریان انقلاب در این شهر زیر سوال ببرند. لازم به ذکر است علی رغم توصیه ی اکید رهبری برای پرهیز از دخالت دادن سلایق و اختلافات جریان های سیاسی در جشن های انقلاب، مدعیان انحصاری اطاعت از ولایت فقیه، در نیشابور و بسیاری شهرهای دیگر این توصیه را زیر پا گذاشتند و با طرح مطالبی عمدتا سست، سعی نمودند جشن ملی انقلاب را به محلی برای عقده گشایی های سیاسی خود تبدیل نمایند.

 در خبرها نیامده بود که:

هر چند برخی کاندیداهای احتمالی مجلس از ماه ها قبل تکاپوهای خویش برای انتخابات مجلس را آغاز کرده بودند و با حضور در محافل مختلف، پهن کردن سفره ی اطعامِ محدود و مصاحبه ی سفارشی و آگهی های شبه تبلیغاتی به برخی رسانه ها سعی در اعلام حضور داشته و دارند اما «تعطیلی های رسمی» بهمن ماه و به ویژه هفته ی گذشته فرصت مغتنمی را برای برخی دیگر ازکاندیداهای احتمالی مجلس آینده ایجاد کرد تا با گردهم آوردن «حواریون» خود به صورت عینی تری اوضاع و شرایط را رصد نمایند. برخی اخبار دریافتی «خیام نامه» از یکی دو محفل این گروه حکایت از این دارد که یکی از مهمترین دلواپسی های کاندیداهای «محافظه کار» نیشابور نحوه ی مواجهه با خیام نامه عنوان شده است. در محافل برخی از این کاندیداها واهمه و نگرانی از این که خیام نامه با «نقد» عملکرد گذشته ی این افراد، مردم را بیشتر با «بی توجهی ها»ی آنان در دوره ی مسئولیت آشنا کند، مطرح شده است. در همین رابطه گفته می شود عمده ی کاندیداهای «محافظه کار» امیدوارند مشکلات ایجاد شده برای خیام نامه و مدیرمسئول آن به بهانه های مختلف، سبب توقف انتشار آن در ایام انتخابات و رهایی کاندیداهای «سنت گرا» از «اطلاع رسانی» شفاف شود.

در خبرها نیامده بود که:

حضور «رضا مهرداد» در جشن انقلاب مردم چکنه در شب 22 بهمن، سبب عصبانیت صاحبان انحصاری! «انقلاب»، «ارزش ها» و «مقدسات» شد. ظاهرا این «پرگویانِ» «کم عمل» با انتشار برخی پست ها در فضای مجازی از این که این عضو شورای شهر نیشابور و مدیر مسئول خیام نامه در جمع «صمیمی»مردم چکنه حضور یافته، عصبانی شده و تلاش نمودند آن را به غائله ای دیگر تبدیل نمایند که عدم استقبال مردم از«حرافی» های آنان چون گذشته، سبب پایان ماجرا شد.

 در خبرها نیامده بود که:

خطر تخریب«تاغ زار»های منطقه ی عشق اباد نیشابور بیش از گذشته «جدی» شده است. اخبار رسیده به خیام نامه حکایت از این دارد که «مرغوبیت ذغال» این درختان، «قیمت مناسب»، «بیکاری گسترده» ی مردم، «کمبود نیرو و امکانات حفاظتی» و آشنایی مردم با «چگونگی» تهیه ی ذغال در سال های اخیر سبب شده است تخریبِ این منبع حیاتیِ کنترل «شن هایِ» روانِ کویر جنوب نیشابور هر روز ابعاد تازه ای بیابد. یادآور می شود این تاغ زارها در سال 1352 با هدف کنترل شن های روان کویر در حاشیه ی جنوبی«کال شور» از نیشابورتا سبزوار ایجاد شد. در آن زمان با وضع قوانین سخت گیرانه به شدت حفاظت شدند. اما در سالیان اخیر و به خصوص در سال های 1390 و 1391 برخی افراد«سفارشی» و غیر بومی! به بهانه ی«هرس» کردن، اقدام به تخریب گسترده و تهیه ی ذغال از آن را کلید زدند. شایسته ی یادآوری است در همان زمان گزارش تشریحی- تصویری، خیام نامه  سبب توقف این «رانت»خوری و «تخریبِ»  محیط زیست شد.