در خبرها نیامده بود که
در خبرها نیامده بود که

سفر هوایی استاندار خراسان رضوی به برخی شهرهای استان از جمله نیشابور،در واپسین روزهای پایانی مسئولیت وی ، سبب حرف و حدیث هایی شده است. مشخص نیست در حالی که رشیدیان به علت شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید استانداری را ظرف چند روز آینده ترک کند، این سفر و بازدید با چه هدفی […]

سفر هوایی استاندار خراسان رضوی به برخی شهرهای استان از جمله نیشابور،در واپسین روزهای پایانی مسئولیت وی ، سبب حرف و حدیث هایی شده است. مشخص نیست در حالی که رشیدیان به علت شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید استانداری را ظرف چند روز آینده ترک کند، این سفر و بازدید با چه هدفی انجام شده است.  برخی سفر آقای استاندار به همراه حضور تیم فیلمبرداری و مستند سازی حرفه ای را نشانه ای از عزم جدی ایشان برای حضور آینده سیاسی . انتخابات مجلس تحلیل می کنند و برخی معتقدند، این کار با هدف القای لزوم توجه به کارها و حفظ انگیزه در درستگاه ها تا آخرین روز ماموریت رشیدیان ممکن است صئرت گرفته باشد. نکته ی دیگر این که طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز درهمین روزها در مجلس در دست بررسی است که شایعه ی نگاه انتخاباتی آقای استاندار را تقویت می نماید.

در خبرها نیامده بود که:

ده ها نفر از پرسنل آتش نشانی که نسبت به انتشار برخی مطالب توسط در یکی از نشرات معترض بودند به دستگاه قضا شکایت برده اند. یادآورمی شود نشریه مذکور در گزارش خود مطالبی در باره عملکرد آتش نشانی منتشر کرده بود که البته عده ای از پرسنل به تعریض در خصوص زندگی شخصی پرسنل شکایت کرده اند. در این خصوص برخی خبرهای غیر رسمی از تلاشِ برخی مقامات و جریان های موثر برای انصراف شاکیان از شکایت خود خبر می دهند. تلاش برای حل مشکلات قضایی نشریات امر پسندیده ای است اما آنچه مذموم به نظر می رسد رفتارِ دو گانه ی این افراد موثر در شهرستان است که مسبب و مشوق برای شکایت از برخی نشریات و عدم شکایت از برخی نشریات دیگر هستند.

در خبرها نیامده بود که:

در پی انتشار اخباری مبنی بر تشکیل پرونده ی قضایی برای برخی افراد به دلیل حفاری غیر مجاز در منطقه ی کال شور؛ خبرهای تکمیلی حکایت از این دارد علی رغم توقیف چندین دستگاه وسیله ی نقلیه ی سبک و سنگین در محل حفاری، هنوز خبر دقیقی از برخورد یا بازداشت متهمین بدست نیامده است. ضمن این که گفته می شود برخی متهمین دارای پرونده ی حفاری غیر مجاز دیگری نیز می باشند و نقش موثری در پرونده سازی برای پرسنل برخی ادارات و مردم داشته اند، همچنین اخبار تایید نشده حکایت از نقش آفرینی برخی از افراد موثر در این پرونده در حوادث اخیر علیه مدیر مسئول خیام نامه دارد.