سومین نشست مجمع خیرین سلامت  با حضور دکتر غنیان، معاون امور استان های مجمع خیرین سلامت کشور برگزار شد و در آن، اعضای مجمع، در انتخابات هیات مدیره دوره جدید مجمع خیرین سلامت را برگزار کردند. در این نشست، حمید گرمابی نماینده شهرستان های نیشابور و فیروزه در مجلس، عظیمی نژاد رییس دانشکده علوم پزشکی، […]

سومین نشست مجمع خیرین سلامت  با حضور دکتر غنیان، معاون امور استان های مجمع خیرین سلامت کشور برگزار شد و در آن، اعضای مجمع، در انتخابات هیات مدیره دوره جدید مجمع خیرین سلامت را برگزار کردند.

در این نشست، حمید گرمابی نماینده شهرستان های نیشابور و فیروزه در مجلس، عظیمی نژاد رییس دانشکده علوم پزشکی، سلامی امام جمعه موقت نیشابور  و دیگر اعضای خیرین مجمع سلامت حضور داشتند.

بنا به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی، در این رای گیری، آقایان محمدمهدی مرکبی، دکتر ناصری، دکتر درودی، مهدی جعفری، امیر امامیان، دکتر غرویان، سیدهادی درودی، شفیعی، فرحبخشی، روشنک، تکبیری، خیاری، ایرانفر و لیلا  کاشفی به عنوان اعضای هیات مدیره مجمع انتخاب شدند.

گزارش عملکرد دانشکده علوم پزشکی نیشابور توسط رئیس دانشکده و سخنرانی دکتر گرمابی و دکتر غنیان پیرامون مشارکت های خیرین سلامت،  ارایه برنامه ها و چشم انداز  آینده در ارتقای حوزه سلامت در این حوزه از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

گفتنی است هیات مدیره تشکیل شده در این نشست، محمدمهدی مرکبی را به عنوان مدیر عامل مجمع انتخاب و دکتر درودی را رئیس هیئت مدیره، لیلا کاشفی را نایب رئیس و آقایان روشنک و تکبیری به عنوان بازرس مجمع شناخت.