کارمندان اداره ثبت احوال نیشابور در سال 1327ه.ش ( 69 سال قبل)
کارمندان اداره ثبت احوال نیشابور در سال 1327ه.ش ( 69 سال قبل)

    از راست به چپ عباسعلی سلمی ( مستخدم ) نیشابوری ساکن کوچه حاج مهدی احمد وزیرنژاد ( ماموربیرون ) مشهدی بود آقای افتخار زاده ( مامور اداره ) سبزواری محمد صادق کچبی ( کامیار ) ماموربیرون هوشمند- ماموربیرون محمود وزیر نژاد- مشهدی – مامور محمد حسین قدمگاهی (بایگان ) شیخ حسین اعتمادی- نیشابوری […]

 

 

از راست به چپ

 • عباسعلی سلمی ( مستخدم ) نیشابوری ساکن کوچه حاج مهدی
 • احمد وزیرنژاد ( ماموربیرون ) مشهدی بود
 • آقای افتخار زاده ( مامور اداره ) سبزواری
 • محمد صادق کچبی ( کامیار ) ماموربیرون
 • هوشمند- ماموربیرون
 • محمود وزیر نژاد- مشهدی – مامور
 • محمد حسین قدمگاهی (بایگان )
 • شیخ حسین اعتمادی- نیشابوری (مامور ) -مامور حوزه 3 سرولایت بود
 • علی اکلر بختیاری – نیشابوری بود ودر همان اوایل خدمت به علت تصادف در سال39فوت نمود
 • نعمت اله مولایی – نیشابوری -کارمند دفتری بود
 • عبدالحسین رجایی – نیشابوری – مدیر بایگانی بود
 • محمد علی برهمن –نیشابوری-مدتی مامور بلوک عش اباد بود وبخش 1
 • امامی،مسئول امور 4گانه ولادت ،ازدواج ،طلاق ،فوت در ثبت احوال
 • رضاقلی مجدی ( معاون اداره ثبت احوال) سبزواری
 • قائم مقامی – اراکی بود -رئیس ثبت احوال در دوره ای که اداره ثبت در بازار نو وسپس در فردوسی شمالی قرار داشت
 • راد- ترک زبان ( مدیر بایگانی –در زمانی که اداره در بازار نو بود)
 • بهبودی – نیشابوری (کمک بایگان و بایگان و در سال 1339 رئیس اداره ثبت احوال نیشابورشد)
 • دادفر (قبلا از فامیل گلابیان استفاده می کرد)