به ياد بزرگ مرد فرهنگ و  تاريخ و پزشکي نيشابور ،دکتر هاشم راد ; پزشک نيشابوري که آوازه آگهي درگذشت او در فضاي مجازي پيچيد
به ياد بزرگ مرد فرهنگ و  تاريخ و پزشکي نيشابور ،دکتر هاشم راد ; پزشک نيشابوري که آوازه آگهي درگذشت او در فضاي مجازي پيچيد

چندي پيش در فضاي مجازي نوشته اي دست به دست شد با عنوان« آگهي درگذشت » که نوشتاري در گذشته بود . با ديدن نوشته که اسم وامضاي دکتر هاشم راد در پاي آن حک شده بود به ياد عکسي افتادم که دوست بزرگوارم محمود امامي نيشابوري چند سال قبل براي چاپ در نشريه در […]

چندي پيش در فضاي مجازي نوشته اي دست به دست شد با عنوان« آگهي درگذشت » که نوشتاري در گذشته بود . با ديدن نوشته که اسم وامضاي دکتر هاشم راد در پاي آن حک شده بود به ياد عکسي افتادم که دوست بزرگوارم محمود امامي نيشابوري چند سال قبل براي چاپ در نشريه در اختيارم گذاشته بود . پس ازتماس تلفني با ايشان از ماجراي درگذشت دکتر هاشم راد اطلاع پيدا کردم وبه صرافت افتادم که گفت وگويي با خانواده دکتر راد داشته باشم ودر آستانه روز پزشک يادي از اين بزرگمرد علم وتاريخ وفرهنگ نيشابور داشته باشم.از طريق آقاي عباس کفايي دوست ديگر آقاي دکتر راد توانستم با فرزند ايشان يعني مهندس کوروش راد تماس بگيرم وبيوگرافي کوتاهي از زندگي وفعاليت هاي علمي ايشان را براي اطلاع خوانندگان ودرج درتاريخ در صفحه چراغ راه به نگارش در آوريم

دکتر هاشم راد متولد 1313 درکوچه مسجد جامع ،محله سرتلخ نيشابور ، فرزند اسماعيل زردي و از نوادگان مرحوم غلامرضا زردي واقف تکيه زردي بود .اسماعيل پدر دکتر راد که به حرفه بازرگاني وملک داري اشتغال داشت هرساله در دو ماه محرم وصفر با برپايي روضه خواني  به اطعام اقشار مختلف مي پرداخت . تبار مادري وي نيز به شايق نيشابوري شاعر دوره ي قاجار مي رسيد .هاشم راد پس از به پايان رساندن دوره ابتدايي به تنها دبيرستان شهر که دبيرستان خيام بود وچند سالي بيشتر از تاسيس آن نمي گذشت پا گذاشت .ازهمکلاسان وي مي توان ازافرادي چون دکتر حبيب اله رجايي متخصص اورولوژي،دکتر منوچهر بيات مختاري ،عباس کفايي که مدت ها رئيس دبيرساتن خيام ودانشسراي راهنمايي نيشابور بود ومحمود امامي نيشابور دبير بازنشسته تايخ ياد کرد .دکتر هاشم راد هميشه از معلمين خود و به ويژه آقاي صنيعي وتاج بخش به نيکي ياد مي کرد چرا که آنها علاوه بر تدريس هميشه راهنما ومشوق زندگي او بودند. چون دبيرستان خيام نيشابور در آن زمان تا چهارم متوسطه بيشتر نداشت هاشم راد مجبور شد براي اخذ ديپلم به دبيرستان فردوسي مشهد برود در سال 1332پس از اخذ ديپلم طبيعي وبا شرکت دراولين کنکورهاي تازه شکل گرفته ي آن روزگار همزمان در سه رشته پزشکي ،دندان پزشکي و دارو سازي دانشگاه تهران پذيرفته شد که رشته پزشگي را برگزيد ودر سال 1339پس از فارغ التحصيلي به عنوان پزشک در ابتداي خيابان خاکي نيشابور(فردوسي)طبقه فوقاني فروشگاه دستمالچي مطب داير کرد .وي در سال 41با تاسيس بهداري نيشابور وافتتاح بيمارستان امدادي شير وخورشيد سرخ به عنوان يکي از اولين پزشکان فارغ التحصيل نظام جديد دانشگاهي همراه تني چند از همکاران از قبيل دکتر کوثري ، دکتر بهشيد ،دکتر ترقي ،دکتر همداني ، دکتر اميني ودکتر اديب ، اولين بنيانگذاران نظام پزشکي بيمارستاني نيشابور بودند .دکتر راد مدتي به عنوان سرپرست طرح واکسيناسيون سراسري نيشابور در سال 1342با امکانات محدود که شامل يک دستگاه جيپ ويک عدد يخدان وفلاکس واکسن بود به بيش از 370روستا سر زد که منجر به ريشه کني بيماريهايي چون مالاريا ،فلج اطفال ،وبا ،سل وديفتري و… گرديد .هاشم راد در سال 48 براي ادامه تحصيلا ت تکميلي وارد دانشگاه شد وبا کسب تخصص بيهوشي در بيمارستانهاي رضاشاه سابق مشغول به کار شد ونيز عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي انتخاب گرديد ومدتي نيز مدير گروه بيهوشي بيمارستان قائم بود .گفتني است که دکتر راد در کليه سالهاي اشتغال به کار در مشهد مطب خود را در منزل مسکوني حفظ کرد. .دکتر راد در سال 1359براي راه اندازي جراحي قلب باز به همراه همکاران خود از جمله دکتر بلوريان ودکتر نظافتي ودکتر ترجمان وبا هماهنگي پروفسور صادقي به بيمارستان دانشکده لوزان سويس راهي شدند تا دوره فشرده فوق تخصص جراحي قلب را بياموزند وآن را درايران به کار گيرند تا بيماران مجبور نباشند باهزينه زياد ورنج فراوان براي معالجه به خارج از ايران بروند .گفتني است که در سال 1367 اولين بيمار دربخش جراحي تازه تاسيس قلب باز بيمارستان قائم مشهد پس از تهران به دست او وهمکارتواناي ايشان آقاي دکتر بلوريان با موفقيت انجام گرفت .

گفتني است که دکتر راد در دوره 20 ساله خدمت در بيمارستان قائم با دوچرخه به بيمارستان رفت وآمد داشت .

ايشان 6دوره 45 روزه حضور داوطلبانه در مناطق جنگي ازجمله در دزفول داشت که توام با بمباران هاي نزديک بيمارستان بود وي علاوه بر اين چندين نوبت ماموريت به مناطق محروم ازجمله چاه بهار در کارنامه پزشکي خود داشت . دکتر راد در سال 1383به عنوان پزشک نمونه برگزيده شد ودر همين سال با 32سال سابقه کار ،از مشاغل دولتي و دانشگاهي بازنشسته شد ولي تا سال 1393 همچنان در بخش هاي خصوصي مشغول به کار بود .در سال 93 به دليل کهولت سن و نياز به استراحت بيشتر از مشاغل متفرقه دست کشيد و وقت خود را صرف مطالعه وبازنويسي ديوان اشعار پدر بزرگ خود شايق نيشابوري نمود ومدت طولاني نيز با پروفسور صادقي در گرد آوري وچاپ مجدد ديوان رباعيات خيام به دو زبان فارسي وفرانسه و فارسي وانگليسي با کيفيت نفيس همکاري نمود . بايد گفت که دکتر راد حافظه ي بسيار قوي داشت وکليه وقايع واشعار ادبي وضرب المثل ها وفرمول هاي رياضي و… را به خاطر داشت وبسياري از دوستان و فاميل براي ياد آوري جزئيات و يا وقايع گذشته ي خاندان و روابط خويشاوندي وشرح حال افراد وشجره نامه خاندان به ايشان رجوع مي کردند .

دکتر راد بسيار شيفته احياي زبان اصيل فارسي بود و فردوسي وخيام را بيشتر از قهرمانان ياد مي کرد. به تاريخ عشق مي ورزيد وهمواره مي گفت که مردم بايد تاريخ را مطالعه نمايند تا دوباره خطاهاي گذشته خود را تکرار نکنند.

در دو سال پاياني عمر غم از دست دادن دوستان وهمکاران قديمي براي او اندوهي بزرگ فراهم کرد.وي بارها درمراسم ترحيم دوستانش اين شعر خيام را تکرار مي نمود:

ياران موافق همه از دست شدند

در پاي اجل يکي يکي پست شدند

در مورد فلسفه ي مرگ اعتقاد داشت همانگونه که زيستن حق هرجانداري مي باشد ، مرگ راحت و آسوده نيز حق اوست.

در سال 1386 به دليل ابتلا به بيماري اي که چندان هم جدي نبود به فکر افتاد تا متن يادبود يا به قول خودشان آگهي درگذشتي براي خود نگارش نمايند که پس از مرگ در مراسم ترحيم وي تکثير وتوزيع گردد .

شايد يکي از مشکلات جسمي ايشان فشار خون بالا بود که نهايتا در شامگاه 27تيرماه 96 ودر خواب همان گونه که آرزو داشت با کمال آرامش موجب سکته مغزي ودرگذشت ايشان گرديد .