ساخت مرحله دوم بيمارستان نيشابور آغاز شد
ساخت مرحله دوم بيمارستان نيشابور آغاز شد

رئيس دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت: مرحله دوم عمليات اجرايي بيمارستان 22 بهمن در اين شهر با اعتبار 180 ميليارد ريال آغاز شد. دکتر محسن عظيمي نژاد افزود: اين طرح با مساحت هفت هزار و 300 مترمربع، هفت طبقه و گنجايش 100 دستگاه تخت بيمارستاني شامل بخشهاي شيمي درماني، غربالگري سرطان، اتاق عمل، آي.سي.يو و […]

رئيس دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت: مرحله دوم عمليات اجرايي بيمارستان 22 بهمن در اين شهر با اعتبار 180 ميليارد ريال آغاز شد.

دکتر محسن عظيمي نژاد افزود: اين طرح با مساحت هفت هزار و 300 مترمربع، هفت طبقه و گنجايش 100 دستگاه تخت بيمارستاني شامل بخشهاي شيمي درماني، غربالگري سرطان، اتاق عمل، آي.سي.يو و اورژانس است.

وي ادامه داد: مرحله نخست بيمارستان 22 بهمن نيشابور در چهار طبقه و هزينه 40 ميليارد ريال پارسال طي مراسمي با حضور وزير بهداشت مورد بهره برداري قرار گرفت.

عظيمي نژاد گفت: تا ابتداي سال 1393 در منطقه تحت پوشش اين دانشکده تنها 329 تخت بيمارستاني دولتي فعال بود. يعني به ازاي هر هزار نفر جمعيت شش دهم تخت بيمارستاني وجود داشت جوابگوي نياز درماني يک سوم جمعيت نيشابور بود.

وي افزود: با فعاليت دولت تدبير و اميد و اجراي طرح تحول نظام سلامت تا پايان پارسال 115 تخت بيمارستاني در نيشابور به بهره برداري رسيد و تا شهريور آتي نيز 60 تخت ديگر در بيمارستان حکيم راه اندازي مي شود.

 

به گفته رييس علوم پزشکي، شهرستان هاي نيشابور و فيروزه با مجموع جمعيت 500 هزار نفر بايد بيش از 800 تخت بيمارستاني در اختيار داشته باشند.