اسم تو که هيچ ، شغل تو هم در قرآن آمده است
اسم تو که هيچ ، شغل تو هم در قرآن آمده است

روزي ظريفي ار حاجي فاضل خراساني پرسید: « حضرت آقا اسم من هم در کتاب قرآن کريم آمده است؟» حاجي فاضل سوال کرد : «اسمت چيست؟» گفت «امرالله» حاجي جواب داد: «اسمت  که هيچ شغلت هم درکنارش آمده است!  مگر نشنيده اي که فرمود: «و کان امرالله مفعولا»(سوره نسا آيه 47) (منبع: باستاني پاريزي،از پاريز […]

روزي ظريفي ار حاجي فاضل خراساني پرسید:

« حضرت آقا اسم من هم در کتاب قرآن کريم آمده است؟»

حاجي فاضل سوال کرد :

«اسمت چيست؟»

گفت «امرالله»

حاجي جواب داد:

«اسمت  که هيچ شغلت هم درکنارش آمده است!  مگر نشنيده اي که فرمود:

«و کان امرالله مفعولا»(سوره نسا آيه 47)

(منبع: باستاني پاريزي،از پاريز تا پاريس ص291)