نيشابور گذشته ازنگاه دوربين ; هيئت حسيني، کوچه ي حاج مهدي، هفتاد سال پيش
نيشابور گذشته ازنگاه دوربين ; هيئت حسيني، کوچه ي حاج مهدي، هفتاد سال پيش

  عکس از آلبوم : اميرمهدي معقول     افراد شناخته شده در عکس: 1-احتمالا آقاي کاظمي که درآن زمان فراش مدرسه بود 2-آقاي درخشان که شغل خياطي داشت (پدر خانم عزيزاله صادقي هنرمند پيش کسوت) 3-حاج احمد سرابي ، مغازه عطاري سر کوچه نو 4-حاج غلامرضا منظوري ،دفتر دار گاراژ خيام  روبروي کاروانسرا 5-حاج […]

 

عکس از آلبوم : اميرمهدي معقول

 

 

افراد شناخته شده در عکس:

1-احتمالا آقاي کاظمي که درآن زمان فراش مدرسه بود

2-آقاي درخشان که شغل خياطي داشت (پدر خانم عزيزاله صادقي هنرمند پيش کسوت)

3-حاج احمد سرابي ، مغازه عطاري سر کوچه نو

4-حاج غلامرضا منظوري ،دفتر دار گاراژ خيام  روبروي کاروانسرا

5-حاج قدرت اله معدني،چوب فروشي نزديک فلکه خيام

6-حاج عبداله فراهي، مفزه دار ،روبروي کوچه عطري

7-حاج محمود سرابي که با پدرش حاج احمد، درابتداي کوچه ناو مغازه عطاري داشت

8-آقاي لقايي مغازه دار جنب کوچه عطري

9-احتمالا پسر حاج علي اکبر عطري

10-حاج علي اکبر دباغ ،کاسب محل

11-حاج آقاي خادم زاده،تره بار فروش

12-حاج غلامعلي دياني، ميزان دار جنب چوب فروشي حاج قدرت معدني

13-حاج آقاي مروجي، روحاني محل

14-حاج آقاي انسان، بازاري

15-حاج محمد قاسم يونسي

16-حاج عباسعلي فراهي

17-حاج محمد ابراهيم انسان، بازاري

18-حاج علي اکبر معدني، گل فروش جنب کوچه عطري

19-حاج محمد رضا صدر، محضردار

20-حاج رمضان علي مبهمي، مغازه دار روبروي کوچه عطري

21-حاج حبيب اله …؟

22-محمدحسين مهدياني