اعتصاب آموزگاران نيشابور در 14 اسفند 1329
اعتصاب آموزگاران نيشابور در 14 اسفند 1329

عکس از آلبوم : لطف آبادي     نفردوم از سمت راست:عباسعلي لطف آبادي متولد 1309،آموزگار دبستان هاي نيشابورکه با ادامه تحصيل در رشته زبان فرانسه ودريافت مدرک دانشگاهي ليسانس اين رشته به مرتبه دبيري ارتقايافت يکي از دغدغه هاي هميشگي معلمين از آغازتاسيس آموزش وپرورش نوين درايران مسئله ي معيشت ودستمزد آنان بوده است […]

عکس از آلبوم : لطف آبادي

 

 

نفردوم از سمت راست:عباسعلي لطف آبادي متولد 1309،آموزگار دبستان هاي نيشابورکه با ادامه تحصيل در رشته زبان فرانسه ودريافت مدرک دانشگاهي ليسانس اين رشته به مرتبه دبيري ارتقايافت

يکي از دغدغه هاي هميشگي معلمين از آغازتاسيس آموزش وپرورش نوين درايران مسئله ي معيشت ودستمزد آنان بوده است .به گونه اي که در مقايسه با هم قطاران خود در ساير ادارات از مزايا وحقوق پايين تري  برخوردار بوده اند وهمين مسئله بارها زمينه اعتراض واعتصاب آنها را رقم زده است .تصوير فوق تجمع واعتصاب تعدادي از آموزگاران نيشابور را در سال 1329(66 سال پيش )نشان مي دهد که توسط دوربين يکي از معلمين براي ثبت در تاريخ به يادگار مانده است .ضمن سپاس از خانواده محترم لطف آبادي که اين عکس را به دفتر نشريه ارسال نمودند ،چنانچه شما شخصيت هايي از اين عکس تاريخي را مي شناسند آن ها را به ما معرفي نماييد