روحانی حرف مردم را  می زند
روحانی حرف مردم را  می زند

توهین کنندگان به مردم، اصولگرای واقعی نیستند حسین انصار ی راد نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسامی با اشاره به نتایج انتخابات مجلس دهم گفت: این انتخابات نشان داد که مردم از مدیران و سیاست های سا لهای گذشته راضی نبودند و به دنبال راهی برای تغییر این سیاس تها می گشتند و […]

Hossein_Ansari-Rad_(2)توهین کنندگان به مردم، اصولگرای واقعی نیستند

حسین انصار ی راد نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسامی با اشاره به نتایج انتخابات مجلس دهم گفت: این انتخابات نشان داد که مردم از مدیران و سیاست های سا لهای گذشته راضی نبودند و به دنبال راهی برای تغییر این سیاس تها می گشتند و در نهایت برای این تغییر مسیر اصلاحات را انتخاب کردند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با خبرنگار عصر ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها مسیر موثر برای مردم راه اصلاحات است.

نماینده نیشابور در دوره های اول، پنجم و ششم مجلس افزود: بسیاری از چهره های شناخته شده اصلاحات در این انتخابات رد صلاحیت شدند، اما مردم به فهرستی رای دادند که نماد اصلاحات و مورد تایید سران اصلاحات بود. وی در مورد چرایی شکست اصو لگرایان در انتخابات تهران گفت: باید آنها عملکرد خود را در ۱۲ سال گذشته مورد بررسی قرار دهند. باید آنها به نوع رفتارشان با دولت، با برجام، رابطه با مردم و جهان فکر کنند.

انصاری راد ادامه داد: برخلاف اصو لگرایان، اصلاح طلبان و رئیس جمهور امروز حرف مردم را می زنند. اصلاح طلبان از گذشته تا به امروز بر قانون گرایی، رعایت حقوق شهروندی، رفتار مسالمت با مردم و دول تهای خارجی تاکید کرده و عمل می کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم افزود: مردم از شعار مرگ، مرگ خسته شده اند و می خواهند دست دوستی ایران به سوی کشورهای جهان دراز شود. سیاس تهای غلط اصو لگرایان در سیاست داخلی و خارجی باعث شد تا مردم از آنها روی برگردانند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد توهین برخی از سیاسیون به مردم تهران بعد از انتخابات مجلس گفت: این سخنان اشتباه بزرگی بود که این افراد انجام دادند. بعید  می دانم که این افراد که به مردم تهران ناسزا می گو یند اصولگرایان واقعی و خر د مند باشند.

وی ادامه داد: اینها افراد خاصی هستند که نم یتوان آنها را اصولگرای واقعی دانست. آنها باید در رفتار و سیاس تهایشان تجدید نظر کنند و جای خود را در بین جامعه باز کنند.

انصاری راد در مورد چرایی رای بالای هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان نیز گفت: چرایی این رای آوری را باید در این معنا دانست که هاشمی همراه اصلاح طلبان شده و از مسیر گذشته خود برگشته است. او به ویژه بعد از انتخابات سال ۸۸ دقیقا راه خود را با اصول گرایان جدا کرد و امروز راه هاشمی همان راه اصلاحات است. درست .نماینده مجلس ششم ادامه داد: بعد از این انتخابات و نتایج آن، موافق حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران هستم.

انصاری راد در مورد ریاست آینده مجلس دهم نیز گفت: شرایط مجلس و نیروهای داخل مجلس

هستند که تصمیم می گیرند عارف رئیس مجلس باشد یا لاریجانی. امکان دارد در شرایطی خاص

توافقی بین افراد صورت بگیرد و رئیس مجلس بر اساس این توافق و بدون توجه به اکثریت و اقلیت

تعیین شود.