هفت راس گاو زنده زنده در آتش کباب شدند
هفت راس گاو زنده زنده در آتش کباب شدند

  در پي وقوع آتش سوزي در يک دامداري اتفاق افتاد: هفت راس گاو زنده زنده در آتش کباب شدند رييس شوراي شهر فيروزه:حق با مردم است انجام عمليات عايق کاري پشت بام منزل مسکوني واقع در روستاي يوسف آباد از توابع شهرستان فيروزه، سبب آتش سوزي در انبار علوفه ي خشک و رو باز […]

 

در پي وقوع آتش سوزي در يک دامداري اتفاق افتاد:

هفت راس گاو زنده زنده در آتش کباب شدند

رييس شوراي شهر فيروزه:حق با مردم است

انجام عمليات عايق کاري پشت بام منزل مسکوني واقع در روستاي يوسف آباد از توابع شهرستان فيروزه، سبب آتش سوزي در انبار علوفه ي خشک و رو باز دامداري مجاور شد.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از شاهدان عيني، روز دوشنبه مورخه ي 21 مرداد پس از وقوع آتش سوزي مراتب از طريق تماس تلفني به اطلاع آتش نشاني شهر فيروزه رسانده شد اما با وجود فاصله ي چهار کيلو متري، آتش نشاني پس از حدود نيم ساعت در محل حادثه حاضر شد اما در ميان بهت مردم، خودرو آتش نشاني فاقد آب و تجهيزات لازم براي کنترل آتش بود.

3 (2)

اين در حالي بود که به نظر مي رسيد ماموران آتش نشاني از آموزش لازم براي انجام ماموريت برخوردار نبوده اند. شاهدان عيني به خبرنگار ما گفتند: خودرو آتش نشاني که با تاخير زياد در محل حاضر شده بود به دليل نقص فني و نيز نداشتن آب، توان مهار آتش را نداشت و مردم ناچار شدند با وسايلي چون دبّه و به صورت ابتدايي براي خاموش کردن آتش تلاش نمايند که با توجه به گسترده بودن آتش سوزي موفقيت آميز نبود. اين آتش در مراحل پاياني با حضور آتش نشاناني از نيشابور و شهر همت آباد مهار شد.

بر اساس اين گزارش تاخير زياد در کنترل آتش سبب سرايت آن به محل نگهداري دام ها و کباب شدن هفت راس گاو در ميان شعله هاي آتش شد. نعره هاي زجر آور حيوانات در حال سوختن، صحنه ي رقت باري را به وجود آورده بود.

براي شناخت علت ضعف آتش نشاني فيروزه در خدمت رساني به حادثه ديدگان، سراغ خاکساري رييس شوراي شهر فيروزه رفتيم.

وي در ابتدا وجود مشکلات فراوان و ضعف امکانات در شهرداري و به ويژه آتش نشاني را پذيرفت و در اين خصوص حق را به مردم داد. وي اضافه کرد: شوراي جديد شهرداري را با چهل و هفت نفر پرسنل و يک ميليارد تومان بدهي در شهريور سال گذشته تحويل گرفت. منابع در آمدي شهرداري فيروزه بسيار محدود است چرا که در تقسيمات کشوري جديد، مناطق آباد و نيز کارخانه ي فولاد از اين شهرستان جدا و منابع در آمدي ما کاهش يافته است. در اين وضعيت به دليل ضعف مالي از پرداخت حقوق پرسنل عاجز هستيم اما با رايزني و نامه نگاري با نمايندگان شهرستان، استانداري و ستاد بحران آن، سازمان هم ياري شهرداري هاي وزارت کشور، شهرداري تهران تلاش کرده ايم امکانات و منابع جديد مالي را به دست بياوريم و امکانات آتش نشاني را به روز و تقويت کنيم اما متاسفانه فعلا نتيجه نگرفته ايم.

3 (4)

خاکساري ادامه داد: نمايندگان شهرستان فقط ارجاع دهنده ي نامه هاي ما به مسئولان بوده اند که دردي از ما دوا ننموده است.

وي تنها خودرو آتش نشاني فيروزه را کاميون خاور مستهلک و متعلق به هجده سال قبل معرفي مي کند.وي در پايان نيز پيشنهادي اريه مي کند که با توجه به   پراکندگي روستا ،دهياري هر روستا باتوجه به اعتبارات قابل توجهي که در اختيار دارند مبادرت به خريد وسايل اطفاي حريق نمايند.

 

http://www.aparat.com/v/MVXEk