فساد اقتصادي در دولت احمدي‌نژاد محدود به چند نفر نيست
فساد اقتصادي در دولت احمدي‌نژاد محدود به چند نفر نيست

حسين انصاري‌راد: فساد اقتصادي در دولت احمدي‌نژاد محدود به چند نفر نيست نماينده سابق نيشابور با بيان اينکه متاسفانه با دولت احمدي‌نژاد بيش از حد انتظار مدارا صورت گرفته تاكيد کرد: آقاي احمدي‌نژاد بايد پاسخگوي همه جوانب عملکرد دولتش باشد. حسين انصاري‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص نامه اخير محمود احمدي‌نژاد به رئيس […]

حسين انصاري‌راد:

فساد اقتصادي در دولت احمدينژاد محدود به چند نفر نيست

نماينده سابق نيشابور با بيان اينکه متاسفانه با دولت احمدي‌نژاد بيش از حد انتظار مدارا صورت گرفته تاكيد کرد: آقاي احمدي‌نژاد بايد پاسخگوي همه جوانب عملکرد دولتش باشد. حسين انصاري‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص نامه اخير محمود احمدي‌نژاد به رئيس بانک مرکزي (در خصوص مشخص کردن بدهي اطرافيان رييس جمهور سابق به بانک ها) گفت: مجلس بايد نه تنها اين خواسته آقاي احمدي‌نژاد را مورد بررسي قرار دهد بلکه بايد تمام دريافت‌هاي دولت قبل را مورد بررسي قرار دهد و عملکرد هشت ساله دولت ايشان را به نمايش گذارد و به مردم نشان دهد و مردم نيز توانايي طرح اين سوال را داشته باشند که چگونه هزينه‌هاي بيت‌المال صورت گرفته است؟ دولت احمدي‌نژاد بايد پاسخگو باشد که با پول بيت‌المال در هشت سال چگونه رفتار شده و چرا رشد کشور به حدود منفي شش درصد رسيده است.