خريد 10 خانه تاريخي توسط شهرداري نيشابور
خريد 10 خانه تاريخي توسط شهرداري نيشابور

خانه تاريخي قريشي موزه مي شود شهردار نيشابور گفت: شهرداري با تصويب شوراي اسلامي شهر و با هدف حفظ آثار تاريخي نيشابور اقدام به خريد خانه تاريخي قريشي کرد. محمدحسن زرندي اظهار کرد: شهرداري لايحه‌اي را در مورد خريد اين منزل تاريخي ارزشمند که رها شده و درحال تخريب بود به شورا ارسال کرد که […]

خانه تاريخي قريشي موزه مي شود

شهردار نيشابور گفت: شهرداري با تصويب شوراي اسلامي شهر و با هدف حفظ آثار تاريخي نيشابور اقدام به خريد خانه تاريخي قريشي کرد.

محمدحسن زرندي اظهار کرد: شهرداري لايحه‌اي را در مورد خريد اين منزل تاريخي ارزشمند که رها شده و درحال تخريب بود به شورا ارسال کرد که پس از بررسي به تصويب رسيد.

وي گفت: اداره ميراث فرهنگي مالکان خانه هاي تاريخي را مکلف کرده که ساختمان‌هاي خود را حفظ کنند ولي براي حفظ اين آثار، آن‌گونه که بايد هزينه نمي‌کند. لذا ما پيشنهاد داديم که اگر مالکي حاضر است در مقابل واگذاري ملک تاريخي خود از شهرداري امتياز بگيرد، اين آمادگي را داريم که نسبت به تملک و مرمت و استفاده آن با کاربري اداري و فرهنگي وارد عمل شويم.

شهردار نيشابور ادامه داد: در نيشابور 10 خانه تاريخي وجود دارد که با رويکرد جديد شهرداري بايد براي تملک اين خانه‌ها، اولويت‌بندي و ميزان بودجه‌ شهرداري و جايگاه سازمان ميراث فرهنگي نيز مشخص شود.

زرندي همچنين از تملک و حفاظت از همه‌ املاک ارزشمند، ميراثي، تاريخي و خانه‌هاي بزرگان با اولويت‌بندي و برنامه ريزي لازم خبرداد. شهردار نيشابور تصريح کرد: بايد فرآيندي را براي تملک و بهره‌برداري اين املاک مشخص کنيم و شهرداري به‌تنهايي نبايد موظف به حفاظت از اين خانه‌ها باشد، بلکه ساير دستگاه‌ها مانند ميراث فرهنگي نيز بايد به اين موضوع ورود پيدا کنند.

زرندي همچنين از مسئولان ميراث فرهنگي خواست تا نسبت به ساماندهي واحدهاي ثبت شده اقدام کنند.

وي خاطرنشان کرد: ساماندهي پلاک‌هاي ثبت شده توسط اداره ميراث فرهنگي در محدوده بافت تاريخي فرهنگي نيازمند عزم جدي و تعامل بين بخشي است.

در همين باره مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري نيشابور از تاسيس موزه دکتر شفيعي کدکني و مرکز نيشابور شناسي در خانه تاريخي قريشي خبر داد.

نبي‌زاده اظهار کرد: اين مکان با رايزني صورت گرفته با کاربري فرهنگي به عنوان موزه دکتر شفيعي کدکني و همچنين مرکز تحقيقي- پژوهشي نيشابور شناسي و مرکز اسناد استفاده مي‌شود.

وي با اشاره به راه‌اندازي اين مراکز در نيشابور گفت: اگر بخواهيم تاريخ و گذشته نيشابور را زنده کنيم بايد با برنامه‌ريزي اصولي به ايجاد اين مراکز گام برداريم.