اعتراض به سفارشات متعدد براي استخدام در شهرداري
اعتراض به سفارشات متعدد براي استخدام در شهرداري

تصويب اعمال تخفيف در پرداخت بدهي ها به شهرداري اعتراض به سفارشات متعدد براي استخدام در شهرداري حضور شهردار و لوايحي که مجددا به شورا آورد و نيز خواهش هاي مکرر وي، باعث تصويب تخفيف در بدهي ها برخلاف آنچه شورا در هفته گذشته مصوب کرده بود و نيز تعيين جايزه خوش حسابي براي وصول […]

تصويب اعمال تخفيف در پرداخت بدهي ها به شهرداري

اعتراض به سفارشات متعدد براي استخدام در شهرداري

حضور شهردار و لوايحي که مجددا به شورا آورد و نيز خواهش هاي مکرر وي، باعث تصويب تخفيف در بدهي ها برخلاف آنچه شورا در هفته گذشته مصوب کرده بود و نيز تعيين جايزه خوش حسابي براي وصول عوارض شد. از بذل و بخشش هاي هفته هاي گذشته شورا، دست کم در جلسه علني که خبري نبود، و نامه ها و پيشنهادات با نگاه دقيق تر اعضا پيگيري مي شد.

جايزه و تخفيف براي پرداخت
بدهي هاي مردم

زرندي شهدار در ابتداي حضور خود در صحن شورا با بيان اينکه 4 ميليارد تومان عوارض معوقه کسبه، خودرو و نوسازي داريم افزود: در صورت تصويب شورا، افراد با پرداخت کامل آن تا پايان سال، مشمول شرکت در قرعه کشي به مبلغ کلي 200 ميليون تومان مي گردند.

شاملي به دفاع از اين پيشنهاد اظهار داشت: عوارض نوسازي که براي مردم صادر شده خيلي سنگين است و اين 200 ميليون تومان چندان سنگين نيست.

شريعتمداري نيز با بيان اينکه مردم زماني مشتاق پرداخت عوارض مي شوند که خروجي آن را در عمران آباداني منطقه شان ببينند، پيشنهاد کرد: دريافت عوارض را محله محور کنيد تا به عدالت اجتماعي هم نزديک تر شويم.

حسيني نيز بيان داشت: شهردار اين پول را براي حقوق کارمندانش مي خواهد در حالي که عوارض تعريف دارد و بايد در سرفصل هاي خودش خرج شود.

در نهايت کليت لايحه پيشنهادي شهرداري به همراه 10 درصد جايزه خوش حسابي براي هر صنف و نيز تکميل پروژه هاي عمراني مناطق از محل درآمدهاي وصولي عوارض تصويب شد اما با پيشنهادات مختلف اعضاي شورا اعم از 5 خودرو پرايد و 100 سکه و يا جايگزيني تعداد بيشتري موتور سيکلت به جاي 5 پرايد و يا پرداخت درصدي جايزه به نسبت کل عوارض دريافتي، مقرر شد در رابطه با نوع و نحوه جوايز بحث شود.

اما پس از تصويب، صادقي با ابراز بي اعتمادي اظهار داشت: اين لايحه چه ضمانت اجرايي دارد؟! شهردار بدهي معوق دارد و تا پايان سال هم بايد حقوق و مزايا پرداخت شود، اين مصوبه براي مردم جهت آباداني محله هاي شان توقع ايجاد مي کند.

در پي اين مباحث مقرر گرديد که صائب نيا و هوشمند از شورا براي نظارت براي چگونگي صرف درآمد حاصل از عوارض و صحت اجراي پروژه ها انتخاب شدند!

در ادامه جلسه، تخفيف 25 درصدي بدهي هاي شهروندان که حتي از هفته گذشته نيز رأي کمتري آورد تصويب نشد و قبل از قرائت و رأي به پيشنهاد جديد صادقي، بار ديگر شهردار که در بيم و اميد به سر مي برد از اعضاي شورا خواهش کرد که لااقل با پيشنهاد آقاي صادقي موافقت کنند؛ «پيشنهادي مبني بر اضافه شدن ماده صد به پيشنهاد قبلي يعني تخفيف 20 درصدي در بدهي ها». با بحث هاي مختلف اعضا مقرر شد از تاريخ تصويب تا سي بهمن ماه 20 درصد و از اول تا 15 اسفند 18 درصد تخفيف در پرداخت مجموع بدهي هاي شهروندان به شهرداري اعمال شود و نهايتا از 15 اسفند نيز بدهي ها مشمول تخفيف نشود.

در ادامه همت آبادي با اشاره به مداخله نيروي انتظامي در وصول چک هاي برگشتي اظهار کرد: نبايد نيروي انتظامي براي وصول چک هاي برگشتي اقدام کند، اين هم خلاف قانون است و هم با حيثيت مردم در ارتباط است و اين قضيه بايد از سوي کانون وکلا پيگيري شود.

به دنبال آن مصوب شد به دليل حجم بالاي پرونده هاي وصول چک هاي برگشتي، حق الزحمه وکلا در اين بخش از کارمزد 3 درصد به 5 درصد افزايش يابد تا از وکلاي زبده بخش خصوصي نيز استفاده شود.

استرداد ملک شهرداري از سپاه

نامه ديگري از شهرداري قرائت شد که پيرامون آن بحث هاي مختلفي در گرفت. نامه اي به اين مضمون که ساختماني در خيابان آيت جنوبي مي باشد که مدت ها ست در تصرف بسيج سپاه پاسداران مي باشد و با توجه به نياز مبرم به ساختمان مزبور و با وجود مکاتبات متعدد، ساکنان آن از تخليه ملک مزبور خودداري مي نمايند، ضمنا هيچ گونه سابقه اي مبني بر چگونگي تصرف به دست نيامده است لذا مقرر شد جهت پيگيري قضايي اقدام گردد. صالح آبادي با اشاره به اينکه سند ملک به نام شهرداري است اظهار داشت: اگر مي دانيد حقي از مردم در دست نهاد يا سازماني است در گرفتن آن تعلل نکنيد که حمايت برخي از اعضا را در پي داشت.

اما هوشمند که به نظر ناراحت مي آمد بيان کرد: چرا آقاي شهردار براي دفتر نماينده ها نمي گويد برويم دفترشان را بگيريم که زرندي پاسخ داد: آنها اجاره مي دهند. هوشمند مجددا گفت: چقدر مي دهند؟ که اين پرسش دقايقي شوخي و اظهار نظر زير پوستي اعضاي شورا را به دنبال داشت.

در نهايت در رابطه با اين نامه مقرر شد طبق ضوابط اعمال قانون گردد و نيز مقرر شد شهرداري کليه اموال و املاک مشابه را پيگيري و استرداد کند.

نامه اي که دير رسيد

نامه ديگري هم از طرف آموزش و پرورش قرائت شد که در تجليل از برگزيدگان امتحانات خرداد ماه، رتبه هاي زير 1000 کنکور و المپياد خوارزمي از شورا درخواست کمک شده بود که همت آبادي با بيان اين که آموزش و پرورش خودش بودجه دارد، اضافه کرد: برنامه تجليل از اينها فرداست اگر هم جايزه بوده تا الان در نظر گرفته شده است حال اين کمک ما پس از برگزاري مراسم چه معنايي دارد؟ که سکاکي توضيح داد: البته يکم همين ماه نامه به کميسيون فرهنگي آمده بود اما متاسفانه کميسيون تشکيل نشده است و حالا به صحن آمده است. نهايتا اين درخواست آموزش و پرورش نيز رأي نياورد.

نيروهاي سفارشي همچنان مساله ساز

در پايان جلسه صادقي در انتقاد به سفارشات مختلف براي استخدام در شهرداري با اشاره به اينکه مصوبه اي به شهرداري داديم که کار کارشناسي انجام بدهد و نيروهايش را آموزش بدهد و اگر نيروي مورد نياز تامين نشد شوراي شهر به ايشان مصوبه جديد بدهد ولي اين گزارش و اقدامات انجام نشد، تصريح کرد: غير از اين، دو مورد مصوبه ديگر داديم که شهرداري مجاز نيست نيروي جديد استخدام کند و شهردار هم بر همين مبنا هر چه نيروي جديد گرفته است را بايد آزاد کند.

وي ادامه داد: با توجه به اين که اين وظيفه قانوني شوراي شهر است و در بودجه 93 هم اين اختيار به شوراي شهر داده شده بود، فرقي نمي کند اين افراد احمد يا محمود باشند آنچه تصميم گيري شد براي تمامي پرسنل شهرداري بود اما اين که از معاونت هاي وزارت کشور و يا استانداري کسي را براي استخدام به شهرداري تکليف کنند مغاير با وظايف قانوني شوراي شهر بود.

صادقي افزود: برخي از اعضاي شورا نامه اي نوشتند و شش نفر هم امضا کرديم و آقاي شهردار هم خودش طي نامه کتبي به آقاي علوي مقدم موانع استخدام در شهرداري نيشابور را توضيح دادند ولي اين که از جاي ديگر بخواهد تکليف شود اين به نظر من اختيارات قانوني شوراي شهر را زير سوال مي برد و خواهشم اين است که اين نامه را ارسال کنيد؛ سه روز است نامه را داديم هنوز ارسال نشده است.

نویسنده :آزاده مهدیار