چاره حسادت فرزندان
چاره حسادت فرزندان

  حسد ميل دروني انسان به حذف و نابودي امتيازهاي ديگران است و اگر ميل به حذف و نابودي امتيازهاي ديگران نباشد و فرد درصدد کسب امتياز متشابه براي خود باشد رقابت مثبت(يا غبطه)ناميده مي شود.حسادت گاه ميان برادر و خواهر و گاه با ديگران است و در کودکان در 3 الي 4 سالگي به […]

 

حسد ميل دروني انسان به حذف و نابودي امتيازهاي ديگران است و اگر ميل به حذف و نابودي امتيازهاي ديگران نباشد و فرد درصدد کسب امتياز متشابه براي خود باشد رقابت مثبت(يا غبطه)ناميده مي شود.حسادت گاه ميان برادر و خواهر و گاه با ديگران است و در کودکان در 3 الي 4 سالگي به اوج خود مي رسد.فرد حسود دائماً در حال اشفتگي دروني است و چون ارزويش که سلب امتياز ديگران است براورده نميشود مرتب دچار ناکامي مي شود.

توصيه هايي به والدين

1-بين فرزندانتان تبعيض قائل نشويد و در حضور و جلو چشمان ساير برادران و خواهران يکي را بيش از ديگران مورد لطف و محبت خود قرار ندهيد.

2-هرگز فرزندان خود را با هم و با ديگري مقايسه نکنيد هر کس قالب شخصيتي خاص خود را دارد.توقع و انتظارتان متناسب با توانايي،هوش ،استعداد و علاقمندي فرزندتان باشد.

3-به فرزندان خود بفهمانيد که با وجود نواقصشان دوستشان داريد و به انها محبت و توجه کافي داشته باشيد.

4-با تأييد رفتار درست و تقويت نقاط مثبت در فرزندانتان اعتماد به نفس بوجود اوريد و امکاناتي جهت کسب تجارب مفيد و تازه فراهم کنيد تا قابليتهاي فرزندانتان پرورش يافته و احساس کنند که با ارزشند.

5-با رفتار پسنديده خود سرمشق و الگوي خوبي براي فرزندتان باشيد و بدانيد که در برابر هر کلمه اي که در حضور فرزندتان ادا مي کنيد مسئوليد.

6-به فرزندانتان شيوه هاي صحيحي براي رفع نقاط ضعف و پذيرش واقعيتهاي وجودي خود بياموزيد.

7-هنر دوست داشتن را از فرزندانتان دريغ نکنيد. وجود رفتار احترام اميز بين پدر و مادر باعث مي شود کودک به ديگران احترام بگذارد و انها را دوست داشته باشد.

8-در اصلاح رفتار فرزندتان شکيبا باشيد. حسادت حسي نيست که يک روزه در فرزندتان بوجود آمده باشد که انتظارداشته باشد در زمان کوتاهي از بين برود.

9-با اين وجود تا حدودي حسادت در کودکان طبيعي است. اين رفتار ماست که آن را تشديد مي کند.اگر در رفتارماندقت کنيم و توصيه هاي بالا را مد نظر قرار دهيم از شدت اين احساس مي توان کاست.

نوشته شده توسط : علیرضا حدادی