پیش بینی بارش های پاییزی امیدوارکننده است
پیش بینی بارش های پاییزی امیدوارکننده است

پیش بینی فصل پاییز 2018 ازسوی Accu Weather صادر شد. به گفته رییس اداره هواشناسی نیشابور، بر اساس گزارش ارایه شده، پیش بینی بارش ها برای ماه های  سپتامبر، اکتبر و نوامبر 2018 (از نیمه شهریورتا نیمه آذر 1397) برای دوسوم شمالی کشور بسیار خوب و امیدوار کننده هست و افزایش  سیکلونزایی شرق مدیترانه و […]

پیش بینی فصل پاییز 2018 ازسوی Accu Weather صادر شد.

به گفته رییس اداره هواشناسی نیشابور، بر اساس گزارش ارایه شده، پیش بینی بارش ها برای ماه های  سپتامبر، اکتبر و نوامبر 2018 (از نیمه شهریورتا نیمه آذر 1397) برای دوسوم شمالی کشور بسیار خوب و امیدوار کننده هست و افزایش  سیکلونزایی شرق مدیترانه و فعال بودن منطقه کمفشار روی کانال مدیترانه را در بر دارد.

مهدی بلوکی اضافه کرد: این پیش بینی، خوشبین است که از نیمه دوم مهرماه نفوذ تدریجی سامانه های «موربی» را در کشور داشته باشیم که به تدریج در آبان ماه بر جنوب غرب و مرکز و شرق کشور نیز تاثیر گذار باشند.

تبدیل شدن به حالت طوفانی (Becoming stormy)

بلوکی در این باره می گوید: در این واژه حالت ماه اول یعنی سپتامبر را  همراه با آرامش جو و حاکمیت جنب حاره ای در کشور می داند. زیرا از واژه (تبدیل «شدن») استفاده شده و طبیعی است که ماه سپتامبر (از نیمه دوم شهریور) مجالی برای نفوذ امواج غربی به کشور وجود ندارد و شرایط سیکلونزایی خود مدیترانه نیز چندان مساعد نیست.

به گفته این کارشناس هواشناسی، حالت جوی از ماه اکتبر و به ویژه از نیمه دوم اکتبر به تدریج طوفانی شدن (تبدیل شدن) برای کشور ما در مناطق دوسوم شمالی کشور مشاهده خواهد شد .برای مناطق جلگه شمالی کشور  باتوجه به پشته شرق اروپا احتمال کاهش نرخ بارش نسبت به نرمال در نیمه اول پاییز وجود دارد .

نقشه فوق نگاه بسیار کلی به جو دارد .

در رابطه با پیش بینی آکیو ودر

با توجه به شکل گیری پدیده «النینو» معمولا نیمه دوم پاییز در ایران با طوفان های تندری سنگین و بارش های طوفانی و همرفتی همخوانی دارد. این بارش ها معمولا در نیمه دوم پاییز آغاز و خیلی سریع در آبان ماه به جنوب غرب و جنوب کشور نیز رخنه می کند.

بلوکی می گوید: در اکثر چنین سال هایی طبق مدل های دینامیک و آنالوگ و آمار سال های قبلی، شاهد طوفان های تندری سهمگین در نیمه دوم پاییز بوده ایم که اوج آن در بارش های شدید تندری و همرفتی پاییز 1336 دریک النینوی تازه متولد شده نمایان شد .