عمارت قجري نيشابور بالاخره تخليه شد
عمارت قجري نيشابور بالاخره تخليه شد

عمارت قجري نيشابور بالاخره تخليه شد ايسنا– عمارت مجتهدي که بخشي از آن متعلق به دوره قاجار و بخش ديگر مربوط به دوره پهلوي است، مدت‌ها بود که به عنوان انبار آموزش و پرورش استفاده مي‌شد، تصميم‌گيري براي اين بنا بين مالکان هر روز به دليلي به تعويق مي‌افتد تا اينکه بناي قجري تبديل به […]

عمارت قجري نيشابور بالاخره تخليه شد

ايسنا– عمارت مجتهدي که بخشي از آن متعلق به دوره قاجار و بخش ديگر مربوط به دوره پهلوي است، مدت‌ها بود که به عنوان انبار آموزش و پرورش استفاده مي‌شد، تصميم‌گيري براي اين بنا بين مالکان هر روز به دليلي به تعويق مي‌افتد تا اينکه بناي قجري تبديل به يک ويرانه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اداره آموزش و پرورش بالاخره گام ابتدايي را برداشته و اين بناي تاريخي را از حالت انباري در آورد و هم اکنون عمارت مجتهدي تخليه شده است.

سيدجواد قوامي نژاد، رييس اداره آموزش و پرورش نيشابور، در اين رابطه عنوان کرد: در حوزه آموزش و پرورش کار ديگري نمي‌توان انجام داد و شهرداري، اداره ميراث فرهنگي و مالک ديگر بايد به توافق نامه مشترکي دست پيدا کنند و اداره آموزش و پرورش نيز مشارکت مي‌کند.

وي تصريح کرد: آخرين خبري که در اين رابطه از آن مطلع هستم اين است که شهرداري حتي توانايي تملک و يا سرمايه‌گذاري با توافق سه گروه ديگر را دارد.

قوامي نژاد گفت: هم اکنون تخليه اين بنا صورت گرفته و نياز به يک توافق دسته جمعي دارد که آموزش و پرورش هر تصميمي که جمع بگيرد حاضر به مشارکت است و ما اعلام آمادگي در اين زمينه کرده‌ايم.

عمارت مجتهدي تبديل به موزه ميشود

رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري نيشابور خاطرنشان کرد: انجمن دوستداران ميراث فرهنگي و گروه تاريخ آموزش و پرورش ظاهرا رايزني‌هايي را با آموزش و پرورش آغاز کرده تا اعتبار آن را نيز خودشان جذب کنند و به عمارت مجتهدي کاربري موزه بدهند.

محمداسماعيل اعتمادي افزود: در هر حال نظارت فني با اداره ميراث فرهنگي است و درباره طرح مرمت و هرگونه اقدامي براي تغيير کاربري بايد ميراث فرهنگي نظر خود را اعلام کند.

اعتمادي در رابطه با جذب اعتبار براي اين خانه قديمي متعلق به عهد قاجار نيز گفت: در بحث بازسازي از محل اعتبارات سازماني مي‌توانيم کمک کنيم و امسال تقاضا شده و تقاضاي ما تصويب نيز شده است ولي هنوز اعتباري نيامده است در سال گذشته 30 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافت ولي امسال هنوز مشخص نيست و اميدواريم اين مبلغ افزايش يابد.

30 سال پيش وزارت آموزش و پرورش عمارت مجتهدي را از وارثان حاج شيخ مجتهدي خريداري کرد و در حال حاضر اين عمارت متعلق به آموزش و پرورش و بخشي از آن خصوصي است. اين عمارت شامل دو بخش است، يک ساختمان آن مربوط به دوره پهلوي ست که پلاک شخصي دارد و طي سال‌هاي اخير يک شرکت خصوصي آن را خريداري کرده و ساختمان ديگر آن که مربوط به دوره قاجار و در تملک آموزش و پرورش شهرستان است. به اين عمارت در اثر آخرين زلزله در نيشابور آسيب هايي وارد شده است.