حضور دکتر گرمابی در همایش تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی
حضور دکتر گرمابی در همایش تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی

16123728_1633881453575314_1772131621185519616_n