دانشگاه نيشابور با 1300 دانشجو «کتابخانه» ندارد!
دانشگاه نيشابور با 1300 دانشجو «کتابخانه» ندارد!

سرپرست دانشگاه نيشابور درنشست روز خبرنگار عنوان کرد: دانشگاه نيشابور با 1300 دانشجو «کتابخانه» ندارد! الهام صادقي- سرپرست دانشگاه نيشابور، در نشست خبري با خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگاربه بيان مسائل ومشکلات دانشگاه نيشابور پرداخت و گفت: به طور کلي با فضاي استاندارد دانشگاهي و علمي و آموزشي فاصله زيادي داريم و از مجمع خيرين دانشگاه […]

سرپرست دانشگاه نيشابور درنشست روز خبرنگار عنوان کرد:

دانشگاه نيشابور با 1300 دانشجو «کتابخانه» ندارد!

الهام صادقي- سرپرست دانشگاه نيشابور، در نشست خبري با خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگاربه بيان مسائل ومشکلات دانشگاه نيشابور پرداخت و گفت: به طور کلي با فضاي استاندارد دانشگاهي و علمي و آموزشي فاصله زيادي داريم و از مجمع خيرين دانشگاه ساز درخواست داريم که توان خود را در ياري رساندن به اين دانشگاه به کار گيرند.

عبدالرحيم قنوات، که از ماه گذشته مسئوليت دانشگاه نيشابور را بر عهده گرفته، در اين نشست با بيان برخي از مهم ترين کاستي هاي مجموعه اي که تحويل گرفته، گفت: ما در مساله فضاي فيزيکي دانشگاه بسيار مشکل داريم، متاسفانه دانشگاه نيشابور فاقد کتابخانه و قرائت خانه مي باشد! و از داشتن کارگاه، آزمايشگاه و سالن ورزشي هم بي بهره ايم.

وي پاسخ به سوال يکي ازخبرنگاران درمورد افزايش رشته هاي جديد دانشگاه نيشابورعنوان کرد: درحال حاضر در اين دانشگاه حدود 1300دانشجو در10 رشته کارشناسي و11 کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل مي باشند و 48 عضو هيئت علمي جوان داراي انگيزه بالا، که نقطه قوتي براي دانشگاه است، وظيفه آموزش دانشجويان دانشگاه نيشابور را به عهده دارند.

قنوات افزود: به دليل سياست هاي وزارت علوم، امکان افزايش رشته هاي جديد دراين دانشگاه وجود ندارد و اين وزارت خانه درحال آمايش آموزش عالي و سر وسامان دادن به بعضي رشته هاي دانشگاهي مي باشد و در حال حاضر تعداد دانشجو و افزايش رشته ملاک و شاخص مورد نظر ما نيست. آن چه مهم است توسعه شاخص هاي کيفي ازقبيل پژوهش و توليد فرآورده هاي علمي و افزايش مقالات ملاک مورد نظر ما مي باشد.

وي در عين حال تاکيد کرد: البته با وچود سياست مزبور، باز هم در مهر ماه امسال، رشته «شيمي فيزيک» را در مقطع کارشناسي ارشد اضافه کرده ايم که 5 نفر ظرفيت پذيرش دانشجو دارد.

سرپرست دانشگاه نيشابور درپاسخ به سئوال خبرنگار «خيام نامه» در مورد اين که آيا دانشگاه نيشابور در زمينه توسعه فرهنگي، تاريخي نيشابور و پژوهش هاي مرتبط با آن طرح و برنامه اي دارد، گفت: ما درصدد هستيم اگر ميسر شود يک مرکز پژوهشي براي نيشابور شناسي راه اندازي نماييم که مرکزي باشد براي تحقيق و کار تخصصي درخصوص معرفي تاريخ نيشابور و به ويژه به تاريخ شفاهي آن به صورت ويژه بپردازيم.

وي با اشاره به وجود رشته هنر در اين دانشگاه تصريح کرد: اين موضوع بستر خوبي براي استفاده از نظر تخصصي استادان و دانشجويان در بهسازي و ارتقاي زيبايي بصري شهر را فراهم مي کند و در اين رابطه آمادگي خود را براي همکاري با سازمان هاي محلي از جمله شهرداري و فرمانداري اعلام مي کنيم.

وي درپاسخ به سئوال خبرنگار ديگري درمورد شايعه برگشت بودجه عمراني دانشگاه گفت: هيچ بودجه اي از بودجه عمراني دانشگاه برگشت نخورده و بودجه به قدري اندک بوده که کفاف خود دانشگاه را هم نمي داده و حتي الان هم که بودجه حدود چهار برابر افزايش داشته، باز هم کمبود بودجه داريم.

سرپرست دانشگاه نيشابور در اين نشست از همشهريان و به ويژه مسئولان نيشابور و اصحاب رسانه درخواست نمود که براي رسيدن دانشگاه شهر به استانداردهاي يک محيط علمي و آموزشي که در خور نام و شان دانشگاه باشد و گرفتن حق نيشابور، که خود حقي بزرگ بر گردن تاريخ و فرهنگ ايران دارند، در زمينه علمي و پژوهشي و دانشگاهي تلاش و هم افزايي مجدانه صورت دهند.

دکتر عبدالرحيم قنوات در ابتداي نشست خود ضمن تبريک روز خبرنگار؛ با عنوان کردن مسئوليت مهم وطاقت فرساي خبرنگاران درقبال آيندگان گفت: خبرنگاران مورخان اين روزگار مي باشند و بايد راست ترين و درست ترين اخبار را منتشر کنند.