نان نیشابوری ها گران شد
نان نیشابوری ها گران شد

افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در نیشابور معاون توسعه فرمانداری نیشابور از افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در این شهرستان خبر داد. احمد پوژمهرانی در گفتگو با «مهر»  گفته ۱۴۹ واحد نانوایی شهری و ۱۷۷ واحد نانوایی روستایی دولتی و ۸۵ نانوایی آزاد پز در نیشابور وجود دارد که ۵ واحد آن ستنی است. به دلیل این […]

افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در نیشابور

معاون توسعه فرمانداری نیشابور از افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در این شهرستان خبر داد.

احمد پوژمهرانی در گفتگو با «مهر»  گفته ۱۴۹ واحد نانوایی شهری و ۱۷۷ واحد نانوایی روستایی دولتی و ۸۵ نانوایی آزاد پز در نیشابور وجود دارد که ۵ واحد آن ستنی است. به دلیل این که نان، نیاز ضروری مردم است نظارت جدی بر روی این صنف داریم که این نظارت بر عهده اداره صنعت و معدن و اتحادیه نانوایان است.

معاون فرماندار نیشابورخاطرنشان کرد: خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته امکان صادرات نان برای مجتمع های نان در نیشابور فراهم شده است.

بوژمهرانی با اشاره به توزیع نان توسط افراد در خیابان های شهر گفت: توزیع نان در شهر که گسترش زیادی هم داشته، ممنوع است و به دلیل نکات بهداشتی به شهروندان توصیه می شود که نان مورد نیاز خود را از نانوایی ها خریداری کنند.

وی بیان کرد: تاکنون ۵۲۰ بازرسی از سوی اتحادیه نانوایان از نانوایی های شهرستان شده است که برای برخی نانوایی ها در ۵۱ مورد، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده است که قطعا شامل جریمه خواهند شد.

معاون فرمانداری نیشابور با اشاره به حواشی به وجود آمده مبنی بر افزایش قیمت نان در نانوایی های شهرستان اظهار کرد: از سال ۹۳ تاکنون قیمت نان هیچ  افزایشی نداشته و اکنون تنها ۲۰ درصد قیمت آن در شهرستان افزایش پیدا کرده است.

به گفته بوژمهرانی، این افزایش قیمت فقط منحصر به نیشابور نیست و در تمام کشور اجرا شده است.