آشنايي با داروخانه داري که دغدغه ي فرهنگ و هنر هم دارد
آشنايي با داروخانه داري که دغدغه ي فرهنگ و هنر هم دارد

گفت و گو: سيدهاشم مداح قراين و شواهد موجود حاکي از آن است که دانش و فن داروسازي نخستين بار در ايران زمين سربرآورده است و درمان بيماران و بکاربردن داروها از ايرانيان کهن يا آريان ها شروع شده است و اين دانش را مردم ايران به روزگار آورده اند. بر حسب عقيده زرتشتيان و […]

گفت و گو: سيدهاشم مداح

4

قراين و شواهد موجود حاکي از آن است که دانش و فن داروسازي نخستين بار در ايران زمين سربرآورده است و درمان بيماران و بکاربردن داروها از ايرانيان کهن يا آريان ها شروع شده است و اين دانش را مردم ايران به روزگار آورده اند.

بر حسب عقيده زرتشتيان و آنچه در اوستا نقل شده، اولين طبيب به نام ” تريتا”(Trita)   پدر گرشاسب پهلوان بوده است و او اولين فردي است که باطل کننده جادو ميباشد و او از خواص گياهان دارويي و عصاره آنها اطلاع داشته است.

يکي از شواهد اين ادعا، کتاب تحفة العجايب است که در آن حکايتي نقل شده است که تهيه شراب و استعمال آن را به جمشيد نسبت داده اند و او را مکتشف خمر معرفي کرده است.در اين خصوص در دوره اسلامي  به نام هاي بزرگاني چون زکرياي رازي و ابن سينا بر مي خوريم.

در دوره معاصر اولين داروخانه به سبک نوين در ايران  در سال 1313 شمسي و توسط ارتش راه اندازي شدو

در سال 1335 براي اولين بار رشته  داروسازي در ايران ايجاد شد. مهمان اين شماره ستون ديدار با همشهري دکتر شهرام وجوهي است که ضمن اشتغال در حرفه ي داروسازي؛ دغدغه ي فعاليت هاي فرهنگي و هنري نيز دارد. با او بيشتر آشنا مي شويم .

داروخانه ي دکتر وجوهي از جمله داروخانه هاي فعال و مدرن شهرک هاي شمالي شهر است. وارد داروخانه که مي شوي نظم، انضباط،ديسيپلين و دکوراسيون داروخانه جذبت مي کند.علاوه بر اين ها، فروش خيام نامه، برخي کتب نويسندگان نيشابوري و برخي نشريات ديگر شهرستان؛ داروخانه ي دکتر وجوهي را در شهرستان و شايد ايران به داروخانه اي متفاوت تبديل کرده است. در اين داروخانه هم داروي جان و هم داروي جسم عرضه مي شود.

شهرام وجوهي که کم کم دوره ي ميان سالي را به پايان مي برد؛ در کنکور 66- 67 و در روزگاري که قبولي در رشته هاي پزشکي آرزوي هر جواني بود، در رشته داروسازي دانشگاه پزشکي مشهد پذيرفته شد. ايشان انتخاب اين رشته را علاوه بر علايق شخصي که به رشته شيمي داشت؛ مديون راهنمايي و کمک هاي فکري دبير شايسته شهرمان شادروان مصري مي باشد که اورا با دانش و علم  شيمي آشنا کرد.  در دوره دانشجويي به فعاليتهاي جنبي همچون مطالعه کتابهاي  مفيد  و ورزش نيز اشتغال  داشت و در تيم فوتبال و پينگ پنگ دانشکده نيز عضويت داشت .

در دوره ي تحصيل سفرهايي به کشورهاي  سوريه و ترکيه داشت که تاثير زيادي در شناخت او از دنياي اطرافش داشت او در اين سفرها به فاصله و تفاوت هاي فرهنگي ايران و ديگر نقاط دنيا پي برد و پس از بازگشت  و فارغ التحصيل شدن از دانشگاه؛  دغدغه هايش بيشتر شد، چرا که دوست داشت از دانشي که آموخته بود استفاده بهينه ببرد  و در رشته داروسازي و توليد و تهيه دارو و محصولات بهداشتي فعال باشد اما در آن زمان نيشابور از کمترين امکانات در اين زمينه برخوردار بود و مهمتر از آن؛ کسي که با او همراه باشد وجود نداشت لذا مجبور شد به شغل داروخانه و فروش دارو روي آورد.

دکتر وجوهي در کنار فعاليت حرفه اي هيچ گاه نتوانست دغدغه ي کارهاي فرهنگي و هنري را از خود دور کند. وي پس از حدود يازده سال فعاليت داروخانه داري در  شهر عشق آباد به نيشابور منتقل شد و آشنايي با دوستان فرهنگي دوباره  علايق فرهنگي را در او زنده کرد. با همفکري اين همراهان و سرمايه گذاري دکتر وجوهي در نهايت کتاب کده ي فر انديشه با هدف هم فکري دوستداران فرهنگ و ادب و هنر در  شهرستان راه اندازي شد.

ايشان معتقد است تا زماني که فعاليت هاي فرهنگي و هنري به اقتصاد گره نخورد ره به جايي نمي برد و مشکلات اين بخش از بين نحواهد رفت . هنرمندان و اشخاصي که مي خواهند کار و اثري را منتشر کنند بايد مفهوم کار اقتصادي را بفهمند و وارد بازار و عرضه محصولات فرهنگي شوند. او معتقد است منفعل بودن و کنار گود نشستن مساله اي را حل نمي کندو سختي ها و مشکلات سر راه فرهنگ و هنر خود به خود حل نمي شود بلکه اهالي هنر و هنرمندان هستند که بايد قبول مسئوليت کرده و معضلات سر راه فرهنگ و هنر را از سر راه بردارند .

علاوه برکتاب کده ي فر انديشه وي  تا کنون کمک هاي فکري،معنوي و مالي قابل توجهي براي پيش برد امر فرهنگ و هنر به نويسندگان و هنرمندان نيشابوري داشته است . او معتقد است که هنوز در اول راه است و اميدوار است علاقه منداني که دغدغه  فرهنگ و ادب و هنر دارند  با معرفي و  عرضه آثار خود به کتاب کده  فر انديشه به  پيشبرد اهداف فرهنگي در شهر کمک کنند . زيرا هيچ تحول و تغيير مثبتي بدون کمک و ياري همشهريا ن و حضور اقشار فرهيخته  صورت نخواهد گرفت.