پرستار نمونه نيشابور از فرشتگان صبور و مهربان مي گويد  خدا را حتي در گرفتن نبض بيمار بايد ديد
پرستار نمونه نيشابور از فرشتگان صبور و مهربان مي گويد  خدا را حتي در گرفتن نبض بيمار بايد ديد

  الهام صادقي– هر ساله بيست و پنجم بهمن ماه همزمان با ولادت حضرت زينب(س) تقديري از پرستاران انجام مي شود. کساني که هر روز با بدترين حالات جسمي و روحي  بيماران، انواع آلودگي ها و مشکلات  مواجه هستند که هرکسي را توان اين کار نيست. اندک زماني از فداکاري پرستار شهرمان نمي گذرد، هنوز […]

 

17الهام صادقي– هر ساله بيست و پنجم بهمن ماه همزمان با ولادت حضرت زينب(س) تقديري از پرستاران انجام مي شود. کساني که هر روز با بدترين حالات جسمي و روحي  بيماران، انواع آلودگي ها و مشکلات  مواجه هستند که هرکسي را توان اين کار نيست.

اندک زماني از فداکاري پرستار شهرمان نمي گذرد، هنوز داغ سياه پوشي مرحوم رضايي ثاني که جان خود را براي کمک به بيمارش که دچار آنفولانزا شده بود، از دست داد در نظر همه ما پررنگ است؛ با گرامي داشت ياد ايشان و تمام پرستاراني كه براي نجات جان بيماران حتي از جان خود فروگذار نيستند، به سراغ پرستار نمونه شهرمان احمد جمالي نسب که به عنوان پرستار نمونه کشوري دانشکده علوم پزشکي نيشابور انتخاب شد، رفتيم و گفت و گويي را با او داشتيم كه در ادامه خواهيد خواند.

جمالي نسب 50 سال دارد و 24 سال است که در اين حرفه مشغول به خدمت است، او در ساري و شاهرود و نيشابور کار کرده و اکنون نيز در بيمارستان 22بهمن به عنوان سوپروايزر مشغول است.

اين پرستار در پاسخ به اين كه چرا رشته  پرستاري را انتخاب کرده است، گفت: در ابتدا آگاهي چنداني در مورد اين رشته نداشتم؛ در آن بازه زماني اين رشته را به خاطر اين كه امکان بيشتري براي ادامه ي تحصيل داشت، انتخاب کردم. اما به مرور که در کار قرار گرفتم، اين رشته را با شرايط روحي خودم سازگار دانستم، به فکر ماديات نبودم و معنوياتي که در اين رشته بود بيشتر جذبم کرد؛ وقتي که در دل شب ليوان آبي به دست بيماري مي دهيم و دعايي که او مي کند بسيار لذت بخش است. براي شخص خودم كه چندين حادثه و اتفاق را از سر گذرانده ام و مي دانم به خاطر دعاي بيماراني بوده که توانسته ام به آن ها کمک کنم.

وي همچنين در رابطه با سلسله مراتب در حرفه پرستاري يا رده هاي مديريتي ادامه مي دهد: به ترتيب مسئول اداره ي پرستاري، مترون بيمارستان که سرپرست تمامي افراد شاغل در کادر پرستاري است، سرپرست پرستاري يا سوپروايزر، سرپرستار که رهبري و نظارت بر خدمات پرستاري در تمام شبانه روز و پيگيري دستورات به منظور تأمين بهتر مراقبت از بيماران را بر عهده دارد. که هر سرپرستار يک استف دارد، پرستار، بهيار، کمک بهيار سسله مراتب اين حرفه است.

جمالي نسب در پاسخ به اين كه چه مولفه هايي باعث مي شود كه عنوان پرستار نمونه به كسي اتلاق شود، گفت: تکريم ارباب رجوع، در نظر گرفتن قوانين و مقررات، توانايي کار بر بالين بيمار، داشتن طرح و ايده، کار، احترام به همکار و… مولفه هاي مختلفي است كه به آن توجه مي شود و از نظر من تمام پرستاران نمونه اند و اين که من اين عنوان را کسب کردم نظر لطف همکاران بود اما هميشه سعي کردم کارم را به خوبي انجام داده و در آن کوتاهي نداشته باشم. هميشه به همکاران هم گفته ام خدا را حتي در چک کردن سرم و گرفتن نبض بيمار ببينند و براي خدا کار انجام دهند و اين گونه هر کاري با ارزش مي شود.

او از ناملايمات كار خود و همچنين تاثير خلق و خوي پرستار در روحيه بيمار نيز گفت: وقتي مي بينم کاري که براي بيمار انجام مي دهم نتيجه بخش است و بيمار بهبود مي يابد اصلا خسته نمي شوم ولي زماني که بيمار مخصوصا اگر جوان باشد را از دست مي دهيم و کار درماني اش نتيجه نمي دهد مسلما ناراحت و عصبي مي شوم. از طرفي خوشرويي خيلي مي تواند در روحيه بيمار تاثيرگذار باشد و مي توانم بگويم اخلاق خوب پرستار 50درصد در بهبود بيمار تاثير گذار است، چرا که بيمار، پرستار را به عنوان رابط بين خود و پزشک معالجش مي داند، بيمار وقتي به بيمارستان مراجعه مي کند نيازمند کمک است و بايد بتواند به خودش اين اجازه را بدهد که مشکل و حرفش را به پرستار بگويد.

اين پرستار نمونه گفت: بسياري از پرستاران با وجود همه ي فشارهاي کاري بسيار صبور هستند و بين همه ي مشاغل اخلاق خوب و بد هست و برخي خصوصيات ذاتي هستند ولي از آن جايي که حجم کار و رفت و آمد بيماران به بيمارستان ها و اورژانس بسيار زياد است ممکن است برخوردهايي هم به خاطر خستگي و فشار زياد به وجود بيايد. اين حق را به همراه بيمار مي دهيم که نگران باشد اما خيلي مواقع روند درمان، ارتباطي به پرستار ندارد که در اين مواقع پرخاشگري هايي مي کنند که منصفانه نيست و همه ي کاسه و کوزه بر سر پرستار شکسته مي شود.

جمالي نسب در پاسخ به اين سوال كه اگر شما جاي مرحوم رضايي ثاني بوديد کاري را که ايشان براي بيمارش انجام داد حاضر بوديد انجام بدهيد، عنوان كرد: مرحوم رضايي از همکاران خوب ما بودند که از جان خود براي بيمارش مايه گذاشت، برخي انتقاد مي کنند که چرا ماسک نداشت و… اما ما زماني طلايي که 3 الي 5دقيقه است را براي نجات و احياي يک بيمار فرصت داريم که اگر آن کار را انجام ندهيم بيمار جانش را از دست مي دهد و شايد من و يا هرپرستار ديگري هم بود در اين مواقع اين کار را انجام مي داد.

وي به مشكلات كاري اشاره داشت و افزود: در هفته پرستاران موظفند 6 روز را کار کنند و گاهي با توجه به کمبود نيرو 80ساعت در ماه اضافه کاري مي کنند، ايام تعطيل ندارند و مجبورند در هر شرايطي حضور داشته باشند، پرستاران مجالي براي نشان دادن خود ندارند و بيشتر به خدمات فکر مي کنند. تعداد تخت هاي بيمارستاني و اورژانسي کم است و چيزي که وجود دارد مربوط به قبل است و با رشد جمعيت 800تخت نياز و روزانه 50مراجعه براي بستري داريم و اين آزاردهنده است که نتوانيم به بيمار به خاطر کمبود جا کمک کنيم؛ شيفت هاي شب مخصوصا براي خانم ها بسيار مشکل ساز است، کم خوابي، دوري از خانواده مخصوصا کساني که فرزند کوچک دارند و دردسرهاي مهدکودک و… است.

وي خاطره اي از دوران كاري اش تعريف كرد و گفت: شبي خانم جواني را به بيمارستان آوردند که مشکل عصبي داشت و همراهش فکر مي کرد که مريضش از دست مي رود، ما تزريق را توسط دستور پزشک انجام داديم و کاري نبود و از آن جا که همراه بسيار نگران بود و اصرار داشت کار بيشتري برايش انجام شود پايه ي سرم را برداشت و با آن دنبال پزشک و پرستاران مي کرد، اين خاطره برايم جالب بود.

جمالي نسب همچنين درباره انتظاري که جامعه پرستاري از مردم و مسئولين دارد، گفت: انتظار مي رود خدمات و زحمات پرستاران ديده شود که متاسفانه برخي گفته ها درباره پرستاري دور از واقعيت است در حالي که بعضي افرادي که برخي حرف ها را مي زنند حتي يک بار هم به بيمارستان نيامده و شرايط کاري را نديده اند. اگر اين طرح تعرفه گذاري براي خدماتي که انجام مي دهيم و به تصويب مجلس هم رسيده است اجرايي شود که مي تواند در زندگي همکاران تاثير گذار باشد.

در پايان گفتگويي کوتاهي با اعظم مقدم نماينده پرستاران در نيشابور داشتم.

مقدم بيشترين مشکلات در اين حرفه را کمبود نيرو و فضاي فيزيکي براي کار دانست و افزود: اين مسئله فشار روحي و رواني را براي پرستاران زياد مي کند وقتي فضاي کافي براي بستري بيماراني که نياز به کمک دارند و همچنين براي همراه نداشته باشيم، مي تواند آزاردهنده باشد که نمي توانيم برايشان کاري انجام دهيم در ازاي حدود هر هشت بيمار بستري تنها يک پرستار وجود دارد که اين کار را مشکل مي کند.

هرچند همه ي همکاران در بخش پرستاري در راستاي اهداف نظام و طرح تحول سلامت تلاش مي کنند تا خدمات خوبي به مردم ارئه دهند. نمي گوييم صد در صد ايده آل هستيم اما هر روز سعي مي کنيم به سمت ايده آل پيش برويم و از مردم مي خواهيم با پرستاران و اورژانس ها همکاري داشته باشند.

وي ادامه داد: يك برنامه تجليل در وزارت خانه براي پرستاران انجام شد و از پدر و همسر مرحوم رضايي ثاني نيز تجليل شد. همچنين از پرستاراني که در حين ماموريت در سال هاي قبل مانند مرحوم علي قره باغي، مرحوم محمد کاظم برنا آبادي كه در اثر تصادف آمبولانس و ديگر پرستاراني که در جواني جان خود را به دلايل ديگر از دست داده بوديم نيز با حضور بر مزارشان اداي احترام شد.

به گزارش خيام نامه، شايد اين فرهنگ پزشک سالاري است که بر جامعه ي ايراني حکم فرمايي مي کند و تبعيض هايي که بين احترام، مزايا و حقوق پزشکان با پرستاراني که بدنه ي اصلي بيمارستان ها قرار دارند را به انزوا کشانده است که نيازمند توجه ويژه دولت از لحاظ مادي و معنوي و رساندن تعداد پرستاران به حد استاندارد بتواند فشار مضاعف را از روي اين قشر بردارد.

اعظم مقدم در تعريف پرستاري گفت:پرستاري يعني مراقبت به توان عشق آن زماني که نزديکتر ين بستگان بيمار در منزل و يا کنار تخت بيمار استراحت مي‌کنند بيداراست و از بيمار مراقبت ميکند پرستاراست.