هفت راز خوشبختي در روابط
هفت راز خوشبختي در روابط

هفت راز خوشبختي در روابط دوستان سلام. حدود دو سال است که در پايان نوشتن اين ستون با عبارت «سعادتمند باشيد» براي شما آرزوي خوشبختي مي نمايم. چندي پيش يکي از دوستان که همواره اين مطالب را با دقت مي خواند پرسيد که خوشبختي چيست و آيا براي رسيدن به آن راز و رمزي وجود […]

هفت راز خوشبختي در روابط

دوستان سلام. حدود دو سال است که در پايان نوشتن اين ستون با عبارت «سعادتمند باشيد» براي شما آرزوي خوشبختي مي نمايم. چندي پيش يکي از دوستان که همواره اين مطالب را با دقت مي خواند پرسيد که خوشبختي چيست و آيا براي رسيدن به آن راز و رمزي وجود دارد؟

هر کسي اهدافي را براي رسيدن به خوشبختي در ذهن خود ترسيم مي کند. اما تحقيقات نشان داده خوشبختي واقعي در احساس آرامش در حال است

اساتيد روان شناسي مي گويند تفکر «زماني خوشبخت مي شوم که …» بيهوده است زيرا زندگي آرام در حال را از بين مي برد و خوشبختي را منوط به مشروطي مي کند که معلوم نيست تحقق يابد.

اگر فکر مي کنيد با رسيدن به سطح خاصي از تحصيلات، شغل، پول، زيبايي، سفر و همسفر به خوشبختي مي رسيد در اشتباه هستيد، زيرا با رسيدن به هر يک از آن ها مي بينيد که بسيار و کمتر از آن چه تصور کرده بوديم خوشحال هستيم. پس به «اي کاش روزي …» فکر نکنيد، زيرا در اين صورت آرامش و خوشحالي خود را مشزوط به هدفي کرده ايد شايد تأثير چنداني در وضعيت شما نداشته باشد مهم اين است که احساس خوشبختي بايد از دورن بجوشد.

از آن جايي که انسان موجودي اجتماعي است، روابط با ديگران تأثير زيادي در احساس شادي و آرامش او دارد و با پذيرش اين واقعيت که ازدواج مهم ترين رخداد زندگي هرانسان است رابطه با همسراگر اصلاح شود به اين مهم دست يافته ايم بنابراين هفت رازخوشبختي در روابط عبارتند از:

1- عفت وعزت کلام: در شماره قبل علت بددهاني کودکان را گفتم . نداشتن عفت کلام در بزرگترها به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. رعايت احترام در گفتگو با ديگران چه همسر باشد فرزندان يا شاگردان باشند همواره تأکيد شده است سطح بالاتري ازعفت کلام که به کار نبردن الفاظ رکيک است عزت کلام مي باشد که عبارت است از گزينش بهترين واژه ها براي ارتباط با ديگران

2- احساس مسئوليت: اگر همواره مسئوليت زندگي و عواقب اعمال خود را بپذيريم احساس شادي و آرامش بيشتري داريم نسبت به زماني که بخواهيم ديگران را مقصر و مسئول اتفاق هاي ناخوشايند زندگي بدانيم. گاهي هم قضا و قدر را متهم مي کنيم در صورتي که از نشانه هاي انسان خوشبخت پذيرش کامل مسئوليت در تمام ابعاد زندگي است.

3- تعهد: تعهد داشتن به معناي بي قيد و شرط بودن در زندگي است زندگي مشترک و ازدواج کار آسان نيست و يکي از مهم ترين عوامل نگه دارنده آن تعهد داشتن است

4- شهامت: انسان هايي که شهامت دارند همواره اهل ريسک هستند، شهامت داشتن به معناي عدم ترس نيست، عوامل ترسناک در زندگي فراوان هستند و ما نمي توانيم آن ها راحذف کنيم اما بايد با وجود آن ها توانمندي خود را اثبات نماييم.

5- بخشش: ما به عنوان انسان مسلمان در نمازخواندن همواره کلمات «رحمان» و «رحيم» را در مورد خدا به کار مي بريم اما در زندگي کمتر اهل بخشش هستيم. عفو و گذشت نسبت به آن هايي که ستمي در حق هرکدام از ما روا داشته اند حس خوبي ايجاد مي کند اما اگر به آن جا رسيديم که طلب بخشش کنيم از کساني که از آن ها دلخور شده ايم، چون قرارنبوده از کسي دلخور شويم. آن گاه «وارسته» هستيم.

6- قدرشناسي: همواره از خدا، از خودمان و از آن ها که در زندگي ما هستند تقدير نماييم. چند چيزي که بايد به خاطر آن خدا را شکر کنيم و قدردان باشيم عبارتند از: نور خورشيد، هوا براي تنفس، سقفي که بالاي سرمان است، سلامتي جسم و روان، يک فيلم يا آهنگ زيبا، دوستان خوب و خانواده اي که با ما هستند. با قدرشناسي از دنياي اطراف احساس خوبي پيدا مي کنيم و روحيه افرادي که از آن ها تشکر مي کنيم نيز عالي مي شود.

7- اعتماد به نفس: پدر، مادر، همسر، پول، تحصيلات و… باعث اعتماد به نفس نمي شود بلکه هدف داشتن و گام برداشتن به طرف اهداف و رسيدن به آن ها باعث تقويت اعتماد به نفس مي شود. وقتي هدف شما خوشحال کردن فرد ديگري باشد احساس شادي و خوشبختي دوباره به سمت خودتان جريان مي يابد، بعد کلي اعتماد به نفس پيدا مي کنيد که توانسته ايد کسي را شاد کنيد و به خاطر عمل متقابل او هم براي شادي شما تلاش مي کند.

خوشبختي مانند يک بوسه است، براي اينکه از آن لذت ببريد بايد آن را با کسي سهيم باشيد

سعادتمند باشد

عبداله سیرجانی