با پرخاشگري نوجوانمان چگونه برخورد کنيم؟
با پرخاشگري نوجوانمان چگونه برخورد کنيم؟

بخش دوم راهکارهاي موثردربرخورد با نوجوان پرخاشگر از آن جايي که خشم اغلب ديگر هيجان ها مثل: افسردگي، شرم، غمگيني، ترس يا آسيب پذيري را مي پوشاند، مي تواند براي بسياري از نوجوانان چالش زا باشد. زماني که فرزند شما نمي تواند با اين احساسات مقابله کند، ممکن است فرياد بزند يا در اتاق را […]

بخش دوم

راهکارهاي موثردربرخورد با نوجوان پرخاشگر

از آن جايي که خشم اغلب ديگر هيجان ها مثل: افسردگي، شرم، غمگيني، ترس يا آسيب پذيري را مي پوشاند، مي تواند براي بسياري از نوجوانان چالش زا باشد. زماني که فرزند شما نمي تواند با اين احساسات مقابله کند، ممکن است فرياد بزند يا در اتاق را محکم بکوبد.

چالشي که والدين با آن روبرو هستند کمک به نوجوانان براي مقابله با هيجانات و برخورد با خشم با يک روش سازنده است:

1- قوانين و پيامدها را مشخص کنيد

زماني که شما و فرزندتان آرام هستيد براي او توضيح دهيد که هيچ اشکالي ندارد که او احساس خشم داشته باشد و احساسات امري طبيعي هستند. اما روش هايي که او براي ابراز خشم خود به کار مي برد غير قابل پذيرش هستند. اگر او فرياد بزند با پيامدهايي روبرو خواهد شد (مثلا محروم شدن از رفتن به مهماني). افراد در دوره نوجواني بيش از هر زمان ديگري به قانون نياز دارند و ما به عنوان والدين بايد اين قوانين را قبلاً براي آن ها توضيح دهيم.

2- کشف کنيد چه چيزي در زير خشم نهفته است

آيا فرزند شما غمگين يا افسرده است؟

آيا او نسبت به همسالانش احساس بي کفايتي يا حقارت مي کند؟

آيا نياز به کسي دارد که بدون قضاوت کردن به حرف هايش گوش دهد؟

آيا از موضوعي نگران است؟

3- از نشانه هاي هشدار دهنده خشم آگاه شويد

آيا فرزندتان قبل از عصبانيت سردرد دارد؟

آيا در مدرسه کلاس خاصي دارد که هميشه او را عصباني مي کند؟

اگر نوجوان شما بتواند نشانه هاي هشدار دهنده اي که او را به جوش مي آورد شناسايي کند، خواهد توانست قبل از آنکه خارج از کنترل شود؛ خشمش را کنترل کند.

4- به نوجوان خود کمک کنيد راه هاي سالمي براي آزاد کردن خشم خود پيدا کند

ورزش، بازي هاي گروهي و يا راه هاي ساده اي مثل پانچ گردن يا پاره کردن کاغذهاي باطله مي تواند به آزاد شدن تنش و خشم کمک کند بسياري از نوجوانان از هنر يا نويسندگي براي ابراز خلاقانه خشم خود استفاده مي کنند

5- به نوجوان خود زمان و فضايي دهيد تا خود را بازيابد

زماني که نوجوان عصباني است به او اجازه دهيد زماني را در اتاق خودش يا فضايي ديگر به خلوت بگذراند تا آرام بگيرد. تا زماني که عصباني است، هرگز به دنبال او نرويد و از او نخواهيد که عذرخواهي کند يا توضيح بدهد.کمي صبر کنيد تا عصبانيتش فروکش کند.

6- خشم خود را مديريت کنيد

اگر شما خلق و روحيه مثبت خود را از دست دهيد، نخواهيد توانست به فرزند خود کمک کنيد. اگر چه سخت است اما شما بايد بدون تاثير پذيري از عصبانيت فرزندتان، آرام بمانيد. براي اين کار مي توانيد يک ليست تهيه کنيد و کارهاي آرام بخشي را درآن يادداشت کنيد که به شما کمک مي کند موقع عصبانيت فرزندتان خود را آ رام کنيد ( مثلا نوشيدن يک ليوان آب، ارسال يک پيام کوتاه به يک دوست، تغيير دادن کانال تلويزيون، رفتن به اتاق ديگر و….) به ياد داشته باشيد اگر شما يا ديگر اعضاي خانواده فرياد بزنند يا چيزي را پرتاب کنند، نوجوان به طور طبيعي فرض خواهد کرد که اين روش ها روش هاي مناسبي براي ابراز خشم هستند.پس بهتر است خشم خود را کنترل نماييد و در زمان آرامش با او گفتگو نماييد.

علیرضا حدادی