در خبرها نيامده بود
در خبرها نيامده بود

در خبرها نيامده بود که: در مراسم افتتاحيه ي مراسم دهه ي فجر در بوستان امين اسلامي نيشابور؛ تصوير رييس جمهور به طرز معني داري! پوشيده شده بود. گفته مي شود طراحي جايگاه ابتدا به شکلي بوده که مشکلي براي ديده شدن عکس رييس دولت نبوده است اما بعدا فرد يا افرادي خواسته و يا […]

در خبرها نيامده بود که:

در مراسم افتتاحيه ي مراسم دهه ي فجر در بوستان امين اسلامي نيشابور؛ تصوير رييس جمهور به طرز معني داري! پوشيده شده بود. گفته مي شود طراحي جايگاه ابتدا به شکلي بوده که مشکلي براي ديده شدن عکس رييس دولت نبوده است اما بعدا فرد يا افرادي خواسته و يا ناخواسته! با تغيير دکور! سبب پوشيده شدن تصوير شده اند.

در خبرها نيامده بود که:

در حالي که بيش از يک سال به انتخابات مجلس دهم باقي مانده است؛ فعاليت کانديداهاي احتمالي آغاز شده است. در همين رابطه يکي از گروه هاي سياسي گويا با انتخاب عنوان «جمعيت رهروان ولايت» با حضور برخي از اعضاي شوراي شهر و يکي از کانديداهاي شکست خورده ي مجلس نهم،تشکيل جلسه داده اند واحتمال حمايت از اين کانديدا وجود دارد.

در خبرها نيامده بود که:

با نزديک شدن به انتخابات مجلس دهم و در پي اطلاع رساني هاي خيام نامه در خصوص وضعيت نابسامان صنعت شهرستان؛ نمايندگان نيشابور و فيروزه به صرافت افتاده اند تا برخي از گرفتاري ها را رفع نمايند. پي گيري هاي شخصي نمايندگان در اين خصوص براي اهالي صنعت جالب و عجيب است.