راه اندازی سامانه ۱۶۹۰ برای رسیدگی به تخلفات پزشکی...

راه اندازی سامانه ۱۶۹۰ برای رسیدگی به تخلفات پزشکی رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور از راه اندازی سامانه ۱۶۹۰ ویژه اطلاع رسانی تخلف در تعرفه های پزشکی خبر داد. به گزارش وب دا، دکتر محسن عظیمی نژاد گفت...