۷۰۰ پزشک مسلمان جهان به نیشابور آمدند

۷۰۰ پزشک مسلمان جهان به نیشابور آمدند ۷۰۰ پزشک شرکت کننده در هشتمین کنگره پزشکان مسلمان جهان با سفر به نیشابور مورد استقبال مسئولان و مردم شهرستان قرارگرفته و از جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرستان با...