محله ای که امنیت اش دستخوش ساکنان قبرستان متروک شده است...

محله ای که امنیت اش دستخوش ساکنان قبرستان متروک شده است حوالی شهرک اندیشه، در انتهای خیابان شهید حسینی ۷ که آسفالت هم نیست، گورستانی بین دو مدرسه (دبیرستان دخترانه شهید امینی و دبستان مرحوم منتظریان)...