حوادث نیشابور

با اجرای طرح مبارزه با سرقت ۱۱ سارق و مالخر در نیشابور دستگیر شدند فرمانده انتظامی نیشابور گفت: در اجرای طرح مبارزه با سرقت در نیشابور ۱۱ سارق و مالخر اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند. سیدحسن حسینی...