صعود اولین تیم فوتسال نیشابور به لیگ کشور و بی توجهی اهالی ورزش...

گلایه های پس از صعود صعود اولین تیم فوتسال نیشابور به لیگ کشور و بی توجهی اهالی ورزش سید مسعود موسوی تبار/ خبر کوتاه بود و البته بازتاب چندانی در رسانههای شهرستان نیافت: تیم فوتسال کشاورز نیشابور به ...