گفت و گوی اختصاصی خیام نامه با شوالیه آواز ایران...

گفت و گوی اختصاصی خیام نامه با شوالیه آواز ایران شهرام ناظری: همدلی نیشابوری ها را برای اعتلای شهرشان دیدم برای نیشابور و نیشابوریان هرکار بتوانم انجام می دهم گفت و گو: احسان اسحاقی برنامه بزرگداشت ر...