نامی از جنس آفتاب و بهار

نامی از جنس آفتاب و بهار گفتگو با خدابخش صفادل، شاعر نام های قشنگ ایرانی چندی پیش در همین نشریه شعری از شاعر خوش ذوق نیشابوری، «خدابخش صفادل» با عنوان «نام های بزرگ ایرانی» به چاپ رسید. این شعر در هم...