مولوی عبدالحمید: گفتمان و توجه به مشکلات معیشتی مردم بهترین روش مبارزه...

مولوی عبدالحمید: گفتمان و توجه به مشکلات معیشتی مردم بهترین روش مبارزه با مواد مخدر است مولانا عبدالحمید در بخشی از گفت وگوی خود با سنی آنلاین اشاره ای به مسایل امنیتی در کشور و نیز به معضل مواد مخدر...