کوتاه از شهرستان

گامی دیگر در راه پایتختی کتاب فارس – کرخی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ۳۵ تفاهم‌نامه گسترش فرهنگ مطالعه بین ارشاد نیشابور و دستگاه‌های اج...