به شرق اگر دهد هنر شرق احترام دهد

گزارش یک سفر چندی پیش خانم گرته مارستین استاد بازنشسته هنر از دانشگاه اسلو(نروژ) و مشاور هنری سازمان فرهنگی – هنری یونسکو، سفری به ایران داشت وبا دعوت اینجانب مهمان دانشکده هنر در شهرمان نیز شد...