کودک دو روزه عضو کتابخانه شد

کودک دو روزه عضو کتابخانه شد پنج شنبه یازدهم دیماه فرهان زرعی، کودک دو روزه نیشابوری با حضور پدرش در کتابخانه شریعتی عضو کتابخانه شد. شهریار زرعی پدر فرهان هدف از این اقدام خود را توجه والدین به تاثی...