کوتاه از شهرستان ۲۲۸

فراخوان برای انتخاب شهردار فارس- صالح آبادی، رئیس شورای شهر گفت: به دنبال پذیرش استعفای شهردار سابق نیشابور، افراد واجد شرایط می‌توانند تا ۳۰ اردیبهشت ماه تقاضا و سوابق کاری خود را به دبیرخانه شورای ...