عشق جایش تنگ است!(تازه های کتاب)

  عشق جایش تنگ است!   درود! به کلبه کتاب خوش آمدید. ماجرای راه اندازی یک کافه کتاب در نیشابور هم حکایتی شده است. هنوز رسما افتتاح نشده و یکی از دوستان آدرس داده: “بولوار فضل، روبروی خ...

مرتضی فخری، نویسنده ی نیشابوری و ۹ کتاب در یک کتاب...

مرتضی فخری، نویسنده ی نیشابوری و ۹ کتاب در یک کتاب   «لیلای پاییز»، «زمانی برای آشفتن»، «دشت سوخته»، «بغض سرخ»، «شمارش معکوس»، «حوریه»، «مهبوط»، «گیلو»، «گورکن» و «لیلیا» این ها اسامی ۱۰ رمانی ه...

عجالتا ریش و قیچی دست آن هاست!

عجالتا ریش و قیچی دست آن هاست! سلام. به کلبه کتاب خوش آمدید! در کنار کتاب های شعر، کتاب های ترانه هم مخاطب خاص خود را دارند. اما گویا با وجود تغییر و تحولات در وزارت ارشاد، ترانه سراها از روند ممیزی ...