کلاف سردرگم متولی ورزش معلولان

کلاف سردرگم متولی ورزش معلولان در شماره های گذشته ی خیام نامه گلایه ی تعدادی از معلولین و جانبازان ورزشکار شهرستان از عدم همراهی اداره ی بهزیستی با ورزشکاران معلول مطرح شد در پی آن جوابیه ای از سوی ا...