کشتار با اره برقی در تگزاس

کشتار با اره برقی در تگزاس تیتر زده ایم: «شب وحشت در بلوار فضل»! برخی دوستان هم می گویند اخبار قتل و جنایت را تیتر می کنید تا بفروشید! خب وقتی خبر نباشد خبرسازی و شایعه پراکنی رونق می گیرد. چه خوب اس...