محمدرضا زنوزی، کسی که ۱۲ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است...

محمدرضا زنوزی، کسی که ۱۲ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است به گفته دادستان کل کشور میلیاردر تبریزی به اتهام بدهی کلان به بانک ها و سو استفاده مالی بازداشت شده است. مبلغ سواستفاده مالی زنوزی...