شب وحشت در بلوار فضل

شب وحشت در بلوار فضل استفاده مهاجمین از انواع سلاح های گرم و سرد * شش مجروح نتیجه نزاع مسلحانه خیابانی * کسبه محل کرکره ها را پایین کشیدند *وخامت حال یک مصدوم و اعزام وی به مشهد در آخرین دو شنبه شب، ...